Oznamy pre študentov

Študenti, do konca marca si môžete podať žiadosť o motivačné štipendium. Podľa "Štipendijného poriadku TUKE" sa motivačné štipendium priznáva študentovi za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty.
Žiadosť je potrebné podať na študijné oddelenie. Bližšie info tu.

 

Študentom AM a SI dávame do pozornosti českú spoločnosť evektor, ktorá prejavila záujem nielen o našich absolventov a študentov, ale aj o spoluprácu s našou fakultou. Okrem pracovných pozícií ponúka možnosť absolvovania praxe a riešenia záverečných prác z oblasti automotive a leteckého priemyslu. Prezentáciu firmy si môžeš stiahnuť tu.

 

evektor

 

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY

PaP

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

28.02.2017 (utorok) - 7:20 (ZP4)

Skúšajúci: prof. Šimčák

PaP I

(2., 3. Bc. SI, M, PaO)

28.02.2017 (utorok) - 7:30 (335)
Skúšajúci: prof. Trebuňa

Mechanika II

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

27.02.2017 (pondelok) - 8:00 (421)
Skúšajúci: prof. SegľaStrojnícka fakulta TUKE a SOVA Digital pozývajú študentov na konferenciu TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI, ktorá sa bude konať 8. marca 2017 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE. Konferencia je zameraná na technológie pre Industry 4.0, digitálny podnik a moderné CAx a PLM systémy vo výuke, výskume i praxi. O svoje skúsenosti sa podelia aj zástupcovia významných firiem. Zúčastnení študenti majú možnosť získať zaujímavé ceny. Vstup je voľný.

technologie buducnosti

 

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam