Oznamy pre študentov

Študentom AM a SI dávame do pozornosti českú spoločnosť evektor, ktorá prejavila záujem nielen o našich absolventov a študentov, ale aj o spoluprácu s našou fakultou. Okrem pracovných pozícií ponúka možnosť absolvovania praxe a riešenia záverečných prác z oblasti automotive a leteckého priemyslu. Prezentáciu firmy si môžeš stiahnuť tu.

 

evektor

 

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY

PaP

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

28.02.2017 (utorok) - 7:20 (ZP4)

Skúšajúci: prof. Šimčák

PaP I

(2., 3. Bc. SI, M, PaO)

28.02.2017 (utorok) - 7:30 (335)
Skúšajúci: prof. Trebuňa

Mechanika II

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

27.02.2017 (pondelok) - 8:00 (421)
Skúšajúci: prof. SegľaStrojnícka fakulta TUKE a SOVA Digital pozývajú študentov na konferenciu TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI, ktorá sa bude konať 8. marca 2017 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE. Konferencia je zameraná na technológie pre Industry 4.0, digitálny podnik a moderné CAx a PLM systémy vo výuke, výskume i praxi. O svoje skúsenosti sa podelia aj zástupcovia významných firiem. Zúčastnení študenti majú možnosť získať zaujímavé ceny. Vstup je voľný.

technologie buducnosti

 

 

 

Firma SVS FEM vyhlasuje študentskú súťaž zameranú na riešenie ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí ANSYS. Cieľom súťaže je objaviť kvalitných výpočtárov a vhodných študentov pre doktorandské štúdium v oblasti numerických simulácií.
Súťažiaci majú možnosť získať:
-    vecné ceny (Apple iPad mini),
-    individuálne vzdelanie vo zvolenej oblasti od firmy SVS FEM,
-    príležitosť pre osobný rast.    
Bližšie informácie o súťaži a registračný formulár sú dostupné na stránke: www.svsfem.cz/soutez

sutaz ansys

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam