Oznamy pre študentov

Dňa 27.04.2017 (štvrtok) o 8:30 sa uskutoční na KAMaSI Katedrové kolo ŠVOČ 2016/2017 pre študijné programy

1. stupeň - Strojné inžinierstvo

2. stupeň - Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo

Aktívna účasť je odporúčaná študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni VŠ. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vyplnené prihlášky spolu so zviazanými prácami (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  najneskôr do 25.04.2016 do 14:00 hod.

Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 min. Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční dňa 10.05.2017. Prihlášku si je možné stiahnuť tu.

Študenti, do konca marca si môžete podať žiadosť o motivačné štipendium. Podľa "Štipendijného poriadku TUKE" sa motivačné štipendium priznáva študentovi za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty.
Žiadosť je potrebné podať na študijné oddelenie. Bližšie info tu.

 

Študentom AM a SI dávame do pozornosti českú spoločnosť evektor, ktorá prejavila záujem nielen o našich absolventov a študentov, ale aj o spoluprácu s našou fakultou. Okrem pracovných pozícií ponúka možnosť absolvovania praxe a riešenia záverečných prác z oblasti automotive a leteckého priemyslu. Prezentáciu firmy si môžeš stiahnuť tu.

 

evektor

 

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY

PaP

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

28.02.2017 (utorok) - 7:20 (ZP4)

Skúšajúci: prof. Šimčák

PaP I

(2., 3. Bc. SI, M, PaO)

28.02.2017 (utorok) - 7:30 (335)
Skúšajúci: prof. Trebuňa

Mechanika II

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

27.02.2017 (pondelok) - 8:00 (421)
Skúšajúci: prof. SegľaĽudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam