Oznamy pre študentov

Študenti, do konca marca si môžete podať žiadosť o motivačné štipendium. Podľa "Štipendijného poriadku TUKE" sa motivačné štipendium priznáva študentovi za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty.
Žiadosť je potrebné podať na študijné oddelenie. Bližšie info tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam