Video galéria

Študijné programy konštrukčného zamerania 1. časť

Pridané: 30.10.2017

 

 

Počítačové modelovanie a simulácie

Pridané: 13.11.2016

 

Študijné programy konštrukčného zamerania 2. časť

Pridané: 30.10.2017

 

3D Elektronická speckle interferometria (ESPI)

Pridané: 20.10.2016

 

3D Digitálna obrazová korelácia (DIC)

Pridané: 01.10.2016

 

Experimentálne a numerické metódy v aplikovanej mechanike - 2. časť

Pridané: 07.09.2016

 

Experimentálne a numerické metódy v aplikovanej mechanike - 1. časť

Pridané: 31.08.2016

 

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam