Konferencie

mmams

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva spolu s Katedrou mechatroniky od roku 2007 organizujú medzinárodnú konferenciu MMaMS - Modelovanie mechanických a mechatronických sústav, ktorá je obsahovo zameraná na:

•   modelovanie a simulácie mechanických, mechatronických a biomechanických sústav,
•   návrh mechanických, mechatronických, biomechanických a robotických systémov,
•   experimetnálne metódy v mechanike, elektronike, mechatronike, biomechanike a robotike.

Oficiálna stránka konferencie je dostupná na portáli mmams.kamasi.sk.

 

 

ean logo

The Department of Applied Mechanics and Mechanical Engineering is the organizer of selected years of the International Scientific Conference EAN - Experimental Stress Analysis, which is focused on:

 

  • Development of experimental methods in mechanics, biomechanics and materials engineering;
  • New methods and applications serving to analyse deformation, stress and vibration in mechanical, civil and other constructions;
  • Experiment as a tool for verification of analytical and numerical methods;
  • Experimental research and prediction of strength, durability, and operating reliability of constructions and devices;
  • Tracking and monitoring of operating loads and operating conditions of structures and devices;
  • Methods and means of teaching experimental methods;

 

55th year: http://ean2017.kamasi.sk/

61st year: http://ean61.kamasi.sk/

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam