Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva sa pravidelne zúčastňuje akcií a podujatí, ktorých cieľom je propagácia štúdia na našej fakulte a zvýšenie záujmu širokej verejnosti o technické smery, vedu a výskum. Každoročne sa preto zúčastňujeme európskej Noci výskumníkov a medzinárodného Strojárskeho veľtrhu, ktorý sa koná v Nitre. Stretnúť nás však môžete aj pri iných príležitostiach, napr. v rámci TUKE Research Day alebo Dňa otvorených dverí na TU v Košiciach, kedy majú návštevníci možnosť nahliadnuť do našich laboratórií, skúšobní a špecializovaných učební.

Radi prídeme i k Vám

V prípade záujmu sme schopní pre záujemcov z radov stredných škôl pripraviť rôzne populárno-náučné prednášky, odborné prezentácie, prezentovať výsledky vedeckej a tvorivej činnosti našich študentov a výskumníkov a tým prehĺbiť záujem mladých o štúdium technických odborov. Zároveň Vám poskytneme informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na našej fakulte. Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať!

Propagacia vedy a studia

Propagacia vedy a studia

Propagacia vedy a studia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam