HOME

News and announcements

cooperation

CONTACT

Department of Applied Mechanics and Mechanical Engineering
Faculty of Mechanical Engineering
TUKE
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovakia

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam