Oznamy pre študentov

Aktualizované! Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že otázky k štátnicovým predmetom pre tento akademický rok sú k dispozícií v časti ŠTÚDIUM > ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY. Zároveň dávame do pozornosti harmonogram štátnych skúšok (konaných v riadnom termíne v čase od 23.5. do 25.5.2016) a rozdelenie študentov:

Harmonogram štátnych skúšok na KAMaSI 2015/16 (Aktualizované!)

Poradie študentov št. programu Bc_SI

Študenti bakalárskeho štúdia št. programu SI, ktorí sa chystajú na štátne záverecné skúšky v dnoch 23. a 25. mája 2016, si prídu nahrať prezentácie k obhajobe dňa 19. mája (štvrtok) o 9.30 hod. do miestnosti 417B. Prezentácie je potrebné priniesť na nezavírenom USB kľúči!!! V deň štátnych skúšok je potrebné prísť na katedru najneskôr o 7.00 hod. 

 

Termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

PREDMET ŠT. PROGRAM TERMÍN SKÚŠKY
Pružnosť a pevnosť I

SI, PaO

21.04.2016 - 7:30 (421B)

Pružnosť a pevnosť

TMaISV, AV, MTaER

21.04.2016 - 7:30 (421B)Ponúkame jedinečnú príležitosť 15 kreatívnym študentom, ktorí by chceli pracovať ako budúci inžinieri či programoví manažéri v jednom z našich európskych vývojových tímov. Letná stáž sa bude konať v našom vývojovom centre v Trenčíne, v Slovenskej republike na tému: INOVÁCIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Bližšie info: link pdf

V stredu 27.4.2016 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Katedrového kola by sa mali zúčastniť všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo. Súťaže sa môžu zúčastniť aj študenti z nižších ročníkov, t.j. 1.Ing.AM, 1.Ing.SI a 2.,3.Bc.SI.

Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť do 25.4.2016. Je potrebné podať prihlášku do katedrového kola a spolu s ňou odovzdať písomnú prácu v rozsahu 15 až 20 strán v textovej podobe (hrebeňová väzba alebo väzba v liste). Víťazi postupujú do fakultného kola, v ktorom môžu získať hodnotné ceny.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam