Oznamy pre študentov

Dňa 27.04.2017 (štvrtok) o 8:30 sa uskutoční na KAMaSI Katedrové kolo ŠVOČ 2016/2017 pre študijné programy

1. stupeň - Strojné inžinierstvo

2. stupeň - Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo

Aktívna účasť je odporúčaná študentom končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni VŠ. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vyplnené prihlášky spolu so zviazanými prácami (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  najneskôr do 25.04.2016 do 14:00 hod.

Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 min. Najlepšie práce postúpia do fakultného kola, ktoré sa uskutoční dňa 10.05.2017. Prihlášku si je možné stiahnuť tu.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam