Vysokoškolské učebnice
kms Kmitanie mechanických sústav s Matlabom
R. Huňady, Š. Segľa

Rok vydania: 2022 | Počet strán: 262
dynamics DYNAMICS
Š. Segľa, R. Huňady

Rok vydania: 2022 | Počet strán: 138
elasticity-strength-II Elasticity and Strength II
J. Bocko, M. Pástor, I. Delyová, M. Hagara

Rok vydania: 2021 | Počet strán: 385
Experimental Methods of Mechanics Experimental Methods of Mechanics
P. Sivák, M. Hagara

Rok vydania: 2022 | Počet strán: 231
elasticity-strength Elasticity and Strength I
J. Bocko, M. Pástor, I. Delyová, M. Hagara

Rok vydania: 2021 | Počet strán: 215
kinematics Kinematics
P. Frankovský, I. Delyová, P. Lengvarský

Rok vydania: 2020 | Počet strán: 277
statics Statics
J. Bocko, I. Delyová, P. Frankovský, M. Pástor

Rok vydania: 2020 | Počet strán: 128
tm Teoretická mechanika
J. Bocko, P. Frankovský, J. Kostka, P. Lengvarský

Rok vydania: 2019 | Počet strán: 121
sim-adams Modelovanie mechanických sústav v programe MSC.Adams
R. Huňady, D. Hroncová, P. Lengvarský, Ľ. Miková

Rok vydania: 2019 | Počet strán: 168
sim-ansys SIMULÁCIA V PROGRAME ANSYS
J. Bocko, P. Lengvarský, R. Huňady, I. Delyová

Rok vydania: 2019 | Počet strán: 172
sim-abaqu SIMULÁCIA V PROGRAME ABAQUS
J. Bocko, R. Huňady, P. Lengvarský, I. Delyová

Rok vydania: 2018 | Počet strán: 200
sim-NX-nastran SIMULÁCIA V PROGRAME NX
J. Bocko, I. Delyová, R. Huňady, P. Lengvarský

Rok vydania: 2018 | Počet strán: 174
sim-solidworks SIMULÁCIA V PROGRAME SOLIDWORKS
J. Bocko, I. Delyová, R. Huňady, P. Lengvarský

Rok vydania: 2018 | Počet strán: 190
kms Kmitanie mechanických sústav
J. Bocko, Š. Segľa, R. Huňady

Rok vydania: 2016 | Počet strán: 226 | Obsah knihy link-pdf
EMM Experimentálne metódy mechaniky 2 – Laserová vibrometria a ESPI
F. Trebuňa, R. Huňady, M. Hagara, M. Pástor

Rok vydania: 2015 | Počet strán: 183 | Obsah knihy link-pdf
EMM Experimentálne metódy mechaniky 1 - Digitálna obrazová korelácia
F. Trebuňa, R. Huňady, M. Hagara

Rok vydania: 2015 | Počet strán: 153 | Obsah knihy link-pdf
Nosné konštrukcie automobilov Nosné konštrukcie automobilov
J. Bocko, P. Frankovský


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 110 | Obsah knihy link-pdf
Mechanics for Engineers - Statics Mechanics for Engineers - Statics
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 104 | Obsah knihy link-pdf
Mechanika Mechanika
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2013 | Počet strán: 141 | Obsah knihy link-pdf
Optimalizácia mechanických sústav Optimalizácia mechanických sústav
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2013 | Počet strán: 147 | Obsah knihy link-pdf
Experimentalne metody mechaniky - Tenzometria Experimentálne metódy mechaniky - Tenzometria
F. Trebuňa, P. Sivák


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 246 | Obsah knihy link-pdf
Teória inžinierského experimentu Teória inžinierského experimentu
F. Trebuňa, P. Sivák


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 145 | Obsah knihy link-pdf
Statika v príkladoch Statika v príkladoch
F. Šimčák, P. Frankovský, M. Pástor, R. Huňady


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 249 | Obsah knihy link-pdf
Kinematika Kinematika
J. Bocko, I. Delyová, P. Frankovský


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 183 | Obsah knihy link-pdf
Kinematika v príkladoch Kinematika v príkladoch
J. Bocko, P. Frankovský, I. Delyová, M. Pástor


Rok vydania: 2011 | Počet strán: 220 | Obsah knihy link-pdf
Dynamika v príkladoch Dynamika v príkladoch
J. Bocko, J. Filas, R. Huňady, P. Sivák


Rok vydania: 2011 | Počet strán: 230 | Obsah knihy link-pdf
Riešene príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti pre odbory VT a PI Riešene príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti pre odbory VT a PI
F. Trebuňa, F. Šimčák, M. Pástor

Rok vydania: 2011 | Počet strán: 276 | Obsah knihy link-pdf
Základy projektovania konštrukčných prvkov pomocu metódy konečných prvkov Základy projektovania konštrukčných prvkov pomocu metódy konečných prvkov
J. Burák, O. Ostertag

Rok vydania: 2010 | Počet strán: 324 | Obsah knihy link-pdf
Mechanika Mechanika
V. Ivančo, L. Novotný


Rok vydania: 2010 | Počet strán: 184 | Obsah knihy link-pdf
Optimalizácia mechanických sústav Optimalizácia mechanických sústav
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2010 | Počet strán: 106 | Obsah knihy link-pdf
Pružnosť a pevnosť pre odbory VT a PI Pružnosť a pevnosť pre odbory VT a PI
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2011 | Počet strán: 524 | Obsah knihy link-pdf
Technická mechanika Technická mechanika
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2009 | Počet strán: 181 | Obsah knihy link-pdf
Riešene príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti Riešene príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti
F. Trebuňa, F. Šimčák, J. Bocko


Rok vydania: 2009 | Počet strán: 263 | Obsah knihy link-pdf
Kinematika Kinematika
S. Caban, Z. Chelbová


Rok vydania: 2006 | Počet strán: 180 | Obsah knihy link-pdf
Pružnosť, pevnosť a plastickosť v strojárstve Pružnosť, pevnosť a plastickosť v strojárstve
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2005 | Počet strán: 484 | Obsah knihy link-pdf
Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2005 | Počet strán: 451 | Obsah knihy link-pdf
Medzné stavy - lomy Medzné stavy - lomy
F. Trebuňa, M. Buršák


Rok vydania: 2002 | Počet strán: 348 | Obsah knihy link-pdf
Príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti 2 Príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti II
F. Trebuňa, V. Jurica, F. Šimčák


Rok vydania: 2001 | Počet strán: 388 | Obsah knihy link-pdf
Príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti 1 Príklady a úlohy z Pružnosti a pevnosti I
F. Trebuňa, F. Šimčák, V. Jurica


Rok vydania: 2000 | Počet strán: 314 | Obsah knihy link-pdf
Pružnosť a pevnosť 2 Pružnosť a pevnosť II
F. Trebuňa, V. Jurica, F. Šimčák


Rok vydania: 2000 | Počet strán: 318 | Obsah knihy link-pdf
Pružnosť a pevnosť 1 Pružnosť a pevnosť I
F. Trebuňa, F. Šimčák, V. Jurica


Rok vydania: 2000 | Počet strán: 302 | Obsah knihy link-pdf
   

Skriptá

statics Statics
J. Bocko, I. Delyová


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 97 | Obsah knihy link-pdf
kinematics Kinematics
Š. Segľa, P. Frankovský


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 103 | Obsah knihy link-pdf
Dynamics Dynamics
Š. Segľa


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 107 | Obsah knihy link-pdf
Elasticity and strength Elasticity and strength
F. Trebuňa, J. Bocko, F. Šimčák


Rok vydania: 2015 | Počet strán: 150 | Obsah knihy link-pdf

 

Späť Vedecké monografie

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam