Oznamy pre študentov

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že otázky k štátnicovým predmetom pre tento akademický rok boli aktualizované a sú k dispozícií v časti ŠTÚDIUM > ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY. Zároveň dávame do pozornosti harmonogram štátnych skúšok konaných v riadnom termíne v čase od 06.06. do 09.06.2017.

Harmonogram štátnych skúšok na KAMaSI 2016/17

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam