Oznamy pre študentov

Dňa 05. júna 2019 o 14:00 hod. sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, miestnosť 432B, uskutoční stretnutie tajomníka štátnych skúšok Ing. Pavla Lengvarského, PhD. s končiacimi študentmi inž. študijného programu Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo. Po úvodných informáciách o priebehu štátnych skúšok, konajúcich sa dňa 6. júna 2019, bude nasledovať nahrávanie prezentácií záverečných prác. Z toho dôvodu žiadame všetkých o prítomnosť a prípravu podkladov k prezentáciám tak, aby dĺžka ich obhajoby nepresahovala 7 minút! V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. Pavla Lengvarského, PhD. na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dňa 30. mája 2019 o 13:00 hod. sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, miestnosť 423B, uskutoční stretnutie tajomníka štátnych skúšok Ing. Martina Hagaru, PhD. s končiacimi študentmi bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo. Po úvodných informáciách o priebehu štátnych skúšok, konajúcich sa v dňoch 3. a 4. júna 2019 bude nasledovať nahrávanie prezentácií záverečných prác. Z toho dôvodu žiadame všetkých o prítomnosť a prípravu podkladov k prezentáciám tak, aby dĺžka ich obhajoby nepresahovala 6 minút! V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. Martina Hagaru, PhD. na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že otázky k štátnicovým predmetom pre tento akademický rok boli aktualizované a sú k dispozícií v časti ŠTÚDIUM/Štátnicové otázky. Zároveň dávame do pozornosti harmonogram štátnych skúšok konaných v riadnom termíne:

Harmonogram štátnych skúšok na KAMaSI 2018/19

Oznamujeme študentom, že v stredu 10.04.2019 sa o 8:30 v zasadačke KAMaSI (B416) uskutoční Katedrové kolo ŠVOČ 2018/2019. Účasť je povinná pre všetkých študentov SI a AM v končiacich ročníkoch v prvom i druhom stupni VŠ štúdia, t.j. 3. Bc. SI, 2. Ing. SI a 2. Ing. AM. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vytlačené práce (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  alebo na sekretariáte katedry najneskôr do 09.04.2016 do 14:00 hod.

Prezentácie bude možné nahrať 10.04. pred začiatkom katedrového kola ŠVOČ. Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 minút! Najlepšie práce postúpia do fakultného kola.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam