Oznamy pre študentov

Študentom AM a SI dávame do pozornosti českú spoločnosť evektor, ktorá prejavila záujem nielen o našich absolventov a študentov, ale aj o spoluprácu s našou fakultou. Okrem pracovných pozícií ponúka možnosť absolvovania praxe a riešenia záverečných prác z oblasti automotive a leteckého priemyslu. Prezentáciu firmy si môžeš stiahnuť tu.

 

evektor

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam