Oznamy pre študentov

Pozývame študentov Strojníckej fakulty na pravidelný workshop spoločnosti ŠKODA Auto, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana SjF Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.. Workshopu sa zúčastnia aj ďalšie významné firmy z oblasti automobilového priemyslu Aufeer Design, IDIADA, DG.engineering a Evektor.

Škoda Auto Workshop 2018

 

Technická univerzita v Košiciach je držiteľom Total Academic Headcount (TAH) licencie pre MATLAB, Simulink a doplnkové produkty. Zamestnanci univerzity, výskumní pracovníci a študenti môžu tieto produkty používať pre výučbu, výskum a štúdium. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné zariadenia ako aj na súkromné počítače, príp. ich využívať v online režime. Bližšie informácie tykajúce sa prístupu, licencie, inštalácie atď. sú dostupné na www.tuke.sk/matlab.

 

KAPACITA KURZU JE NAPLNENÁ!

Kurz Abaqusu

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva otvára pre študentov 3. ročníka bezplatný semestrálny kurz "Základy Abaqusu". Kurz je určený pre študentov konštrukčne orientovaných študijných programov. Maximálny počet účastníkov kurzu je 15. Kurz je zameraný na počítačové simulácie v mechanike s využitím programu Abaqus/CAE.

Obsahová náplň kurzu:

  • Úvod do metódy konečných prvkov.
  • Základy modelovania.
  • Tvorba siete konečných prvkov.
  • Materiálové modely.
  • Okrajové podmienky.
  • Kontakty.
  • Lineárna statika.
  • Lineárna dynamika.

Kurz začína 1.10.2018 a bude sa konať pravidelne každý pondelok v čase od 16:00 do 17:30 v miestnosti č. B432. Kurz lektoruje doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. Záujemcovia sa môžu hlásiť emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Firma SVS FEM vyhlasuje študentskú súťaž zameranú na riešenie ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí ANSYS. Do súťaže je možné prihlásiť rôzne študentské práce a projekty, vrátane záverečných prác. Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na stránke: www.svsfem.cz/soutez
Sutaz SVS FEM 2018

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam