Úlohy riešené v spolupráci s praxou

2023

Spresňovanie materiálových modelov pre simulácie zamerané na ochranu chodcov
PALIČKA, Peter – HUŇADY, Róbert

Školenie k pevnostným výpočtom (Statika, Pružnosť a pevnosť, MKP)
LENGVARSKÝ, Pavol – HAGARA, Martin – HUŇADY, Róbert

Analýza poškodenia rúrky prehrievača kotla odobratej z blízkosti miesta havárie
PÁSTOR, Miroslav - HAGAROVÁ, Mária - BARANOVÁ, Gabriela

Statická analýza zaťaženia prípravku
LENGVARSKÝ, Pavol

Statická analýza koša BS-O38 L a BS-O38 XL
LENGVARSKÝ, Pavol

Výpočet statického zaťaženia platne A06
LENGVARSKÝ, Pavol

2022

Výpočet statického zaťaženia podpernej platne S
LENGVARSKÝ, Pavol

Odliatky kolies ZZ – návrh technického riešenia na dosiahnutie dlhšej životnosti žeriavových kolies
BOCKO, Jozef – ŽIVČÁK, Jozef – VRABEĽ, Marek – LENGVARSKÝ, Pavol

Prevádzkové meranie vibrácií na prednom a zadnom ložisku parnej turbíny
PÁSTOR, Miroslav - HAGARA, Martin

2021

Vykonanie pevnostnej analýzy ovládania zasúvadlových uzáverov DN400 v objekte VS Ružín I
BOCKO, Jozef – PÁSTOR, Miroslav – HAGARA, Martin – LENGVARSKÝ, Pavol

Expertízne posúdenie technického stavu žeriava Z2 tenzometrickým meraním
PÁSTOR, Miroslav - LENGVARSKÝ, Pavol – HAGARA, Martin

Napäťová a deformačná analýza výstužného plechu upínacej kocky automobilovej mobilnej nadstavby
PÁSTOR, Miroslav - LENGVARSKÝ, Pavol

2020

VN Starina - statický posudok úchytnej traverzy provizórneho hradenia
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol – PAVELKA, Peter

Posúdenie ťahovej sily pôsobiacej na potrubie CASAFLEX DN 100 PN 25
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

Statický výpočet pre existujúce prípravky
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

Statický výpočet oceľovej konštrukcie kontajnera
HUŇADY, Róbert

Pevnostné výpočty v programe SolidWorks Simulation (školenie)
LENGVARSKÝ, Pavol

Statický výpočet šaržovacích platní a drôteného koša
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

Analýza možných príčin poruchy parnej turbíny
PÁSTOR, Miroslav - ĎZUPON, Miroslav - VOJTKO, Marek

2019

Static analysis of spindle
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

Kontrola prierazu krycej dosky brzdy
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

Statický výpočet šaržovacích platní
BOCKO, Jozef – LENGVARSKÝ, Pavol

2018

Vysokorýchlostný video záznam vzniku praskliny pri páde plastového výlisku
HUŇADY, Róbert - HAGARA, Martin

2017

Analýza príčin nadmerného kmitania ventilátora v SSM Strážske
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - HUŇADY, Róbert - PÁSTOR, Miroslav - BOCKO, Jozef

2016

Posúdenie príčin vzniku porušenia súčasti zariadenia – KOTOL K2
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - PÁSTOR, Miroslav - LENGVARSKÝ, Pavol

Analýza príčin porušenia oceloliatinovej pevnej platne uzatváracieho mechanizmu tlakového lisu FRECH DAK 880-88 RC
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - PÁSTOR, Miroslav

2015

Odborný posudok na poškodený "Drviaci stroj” zn. Eldan Recycling typ SC 1412T-416, výr. číslo 49243-101
TREBUŇA, František - BURŠÁK, Marián - ŠIMČÁK, František - PÁSTOR, Miroslav

Posúdenie životnosti hriadeľa vrátane záverov o príčinách porušenia hriadeľa turbíny v spaľovni odpadov
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - PÁSTOR, Miroslav - TREBUŇA, Peter

Posúdenie technických a prevádzkových parametrov turbogenerátora, vyhodnotenie príčin kolapsu, materiálová analýza súčiastok a konzultácia budúcich technických riešení
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - PÁSTOR, Miroslav - TREBUŇA, Peter


2014

Posúdenie kotviacich základových skrutiek liacieho stojana na ZPO 2
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - BURŠÁK, Marián - PÁSTOR, Miroslav - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik


2013

Konzultačné a poradenské služby v oblasti energetiky
Technická pomoc - posúdenie konštrukčného riešenia zaústenia recispalín do kotlov PK2, PK3. Posúdenie konštrukčného riešenia zaústenia recispalín do kotlov PK2, PK3. Návrh technického riešenia pre odstránenie konšterukčnej chyby zaústenia recispalín tak, aby nevznikali ďalšie netesnosti.
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - PÁSTOR, Miroslav

Odhalenie príčin vzniku prasklín na odkôrňovacom bubne metódou kvantifikácie zvyškových napätí
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - MENDA, František


2012

Overenie zostatkovej životnosti transportného kontajnera C-3004
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GAŠINEC, Juraj - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - FRANKOVSKÝ, Peter - PUKANSKÁ, Katarína - RÁKAY, Štefan - ZEMEN, Marián ml.

Nastavenie síl v segmentoch axiálneho závesného ložiska francisovej turbíny na PVE Ružín prostredníctvom dynamometrov
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - ŠARGA, Patrik

Výpočet zbytkovej životnosti klapiek pre sústrojenstvo TG1 a TG2 PVE Ružín
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - ŠARGA, Patrik - DELYOVÁ, Ingrid - SIVÁK, Peter

Určenie príčin nadmerného kmitania a posúdenie technického stavu ventilátora odsávania SSM Strážske
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František – HUŇADY, Róbert - PÁSTOR, Miroslav


2011

Určenie modálnych parametrov a meranie prevádzkového kmitania stroja ES3
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - HUŇADY, Róbert - BINDA, Michal

Vyhodnotenie riešenia predĺženia životnosti liaceho stojana na ZPO 2
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - BOBOVSKÝ, Zdenko - FRANKOVSKÝ, Peter - DELYOVÁ, Ingrid

Overenie zostatkovej životnosti transportného kontajnera C-30006
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GAŠINEC, Juraj - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - PUKANSKÁ, Katarína - RÁKAY, Štefan - ZEMEN, Marián

Typové merania a skúšky transportného kontajnera C-30
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - HUŇADY, Róbert - BOBOVSKÝ, Zdenko - FRANKOVSKÝ, Peter - HUDÁK, Radovan

Overenie zostatkovej životnosti transportného kontajnera C-30002
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GAŠINEC, Juraj - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - FRANKOVSKÝ, Peter - PUKANSKÁ, Katarína - RÁKAY, Štefan

Metodika typových meraní a skúšok vrátane overenia zostatkovej životnosti na kontajneroch C-30
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - GAŠINEC, Juraj - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - BOBOVSKÝ, Zdenko - FRANKOVSKÝ, Peter - HUŇADY, Róbert - ŠARGA, Patrik


2010

Technická pomoc pri realizácii opatrení na zabezpečenie predĺženia životnosti liaceho stojana na ZPO 2 vrátenie návrhu orpavy
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BOCKO, Jozef - PÁSTOR, Miroslav

Analýza napäťových pomerov v kritických uzloch nosnej konštrukcie kotla K3 a posúdenie jej životnosti
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - BOBOVSKÝ, Zdenko - FRANKOVSKÝ, Peter


2009

Overenie bezpečnosti hradidlových tabúľ VE Ružín 2
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - GAŠINEC, Juraj - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - FRANKOVSKÝ, Peter - HUŇADY, Róbert

Riešenie predĺženia životnosti liaceho stojana na ZPO 2 s využitím záverov doterajších analýz a nevyhnutné návrhy pre jeho dosiahnutie 1. etapa : casting stand lifetime prolongation
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - SIVÁK, Peter - DELYOVÁ, Ingrid - FRANKOVSKÝ, Peter - HUŇADY, Róbert

Určenie hladín yvzškových napätí v stĺpoch lisu Manzoni za účelom zistenia príčin vzniku trhlín v nosnej konštrukcii
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - BINDA, Michal

Riešenie predĺženia životnosti liaceho stojana na ZPO 2 s využitím záverov doterajších analýz a návrhy úprav pre predĺženie životnosti liaceho stojana
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - SIVÁK, Peter - DELYOVÁ, Ingrid - FRANKOVSKÝ, Peter - HUŇADY, Róbert

Návrh úprav stojana lisu Manzoni za účelom vykonania jeho opráv s cieľom ďalšieho prevádzkovania
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - BOCKO, Jozef - KELEMEN, Michal - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - HUŇADY, Róbert - FRANKOVSKÝ, Peter


2008

Metodika experimentálneho overenia stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo C-30
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - PÁSTOR, Miroslav

Metodika na vykonanie experimentálnych meraní a skúšok prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo C-30
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - PÁSTOR, Miroslav

Analýza napätosti torzného systému konvertorov po konštrukčnej úprave podľa návrhu SIEMENS VAI metódou konečných prvkov
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav

Analýza a určenie životnosti liaceho stojana na ZPO 2 U.S.STEEL Košice - potvrdenie zostatkovej životnosti resp. navrhnutie riešení na jej predĺženie na základe opakovaného merania po roku
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - DELYOVÁ, Ingrid - PÁSTOR, Miroslav - MOŠČAK, Pavol - BERINŠTET, Vladislav - FRANKOVSKÝ, Peter

Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácie pre energetické celky s vyššou účinnosťou : čiastková úloha 02: Štúdium vývoja zvyškových napätí pri výrobe a opravách energetických celkov metódou odvrtávania
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav

Expertíza havárie ventilátora K4 a posúdenie ventilátora K5 vrátane kontroly ich kotvenia
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - BERINŠTET, Vladislav - MOŠČÁK, Pavol

Posúdenie napäťových stavov torzných systémov konvertorov K1 a K3
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav

Posúdenie nosnosti a životnosti oceľovej konštrukcie parného kotla K2
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - SIVÁK, Peter - PÁSTOR, Miroslav - BERINŠTET, Vladislav - FRANKOVSKÝ, Peter - MOŠČÁK, Pavol

Výpočtové overenie kontajnera C30 typu B(U) v súlade s vyhláškou ÚJD SR Č. 572006 Z.Z (P7)

TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - IVANČO, Vladimír - KUBÍN, Karol - HORBAJ, Peter - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - PÁSTOR, Miroslav

Overenie vplyvu traverzy na vznik záderov na anódových tyčiach
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GMITERKO, Alexander - BURŠÁK, Marián - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - MOŠČÁK, Pavol - BERINŠTET, Vladislav

Uplatnenie metód experimentálneho a numerického modelovania mechanických, biomechanických a mechatronických sústav pre zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobkov
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BADIDA, Miroslav - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - SEGĽA, Štefan - KELEMEN, Michal - OSTERTAG, Oskar - DANIEL, Matej - TREBUŇA, Peter - SENKO, Peter - ŠARGA, Patrik - PÁSTOR, Miroslav - TOMČÍK, Jozef - DELYOVÁ, Ingrid - KOVÁČ, Daniel - SIVÁK, Peter - ZAPACHOVÁ, Alžbeta - BAJUS, Juraj - BERINŠTET, Vladislav - RUSNÁK, Jaroslav - MOŠČÁK, Pavol - REICH, Štefan - GROSSMAN, Martin - FRANKOVSKÝ, Peter - KOSTELNÍKOVÁ, Anna - BAKŠIOVÁ, Zuzana - KORDIAK, Maroš - HUŇADY, Róbert - ZNAMENÁKOVÁ, Martina - ČEREVKA, Tomáš


2007

Overenie bezpečnosti hradidiel výtoku PVE Ružín tenzometrickým meraním časových zmien napätí počas prevádzky a určenie životnosti konštrukcie hradidiel
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav

Analýza a určenie životnosti liaceho stojana na ZPO 2 U.S.STEEL Košice
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - BIGOŠ, Peter - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - DELYOVÁ, Ingrid - PÁSTOR, Miroslav - BAJUS, Juraj - MOŠČÁK, Pavol - BERINŠTET, Vladislav

Pevnostné overenie akumulačnej nádrže AN1 po trvalej deformácii plášťa numerickými a experimentálnymi metódami s cieľom určenia možnosti jej ďalšieho hoci obmedzeného prevádzkovania
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - GMITERKO, Alexander - BURŠÁK, Marián - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - TREBUŇA, Peter - ŠARGA, Patrik - SIVÁK, Peter - DELYOVÁ, Ingrid - PÁSTOR, Miroslav - FRANKOVSKÝ, Peter - KOSTELNÍKOVÁ, Anna - BAKŠIOVÁ, Zuzana - ČEREVKA, Tomáš

Riešenie problematiky praskania plochých pružín rámov kmitania ZPO
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - BIGOŠ, Peter - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - KELEMEN, Michal - ŠARGA, Patrik - DELYOVÁ, Ingrid - SIVÁK, Peter - TREBUŇA, Peter - KOVÁČ, Daniel - PÁSTOR, Miroslav - TOMČÍK, Jozef - BAJUS, Juraj - BERINŠTET, Vladislav - MOŠČÁK, Pavol

Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácie pre energetické celky s vyššou účinnosťou
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - ŠARGA, Patrik - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav


2006

Overenie bezpečného prevádzkovania potrubného dvora strojov 6 MW KS 01 Veľké Kapušany pri kompresných pomeroch vyšších ako 1,39 (1,42 - 1,43)
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - PEŤKOVÁ, Viera - ÉLESZTOS, Pavel - BOCKO, Jozef - JURICA, Vladimír - HORBAJ, Peter - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - DELYOVÁ, Ingrid - TOMKO, Peter - SIVÁK, Peter - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - KOVÁČ, Daniel - TOMČÍK, Jozef - BAJUS, Juraj - BAKŠIOVÁ, Zuzana

Overenie bezpečnosti hradidiel výtoku PVE Ružín
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BURŠÁK, Marián - WEISS, Gabriel - BOCKO, Jozef - GAŠINEC, Juraj - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - DELYOVÁ, Ingrid - SIVÁK, Peter - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav - BAJUS, Juraj - BERINŠTET, Vladislav - BAKŠIOVÁ, Zuzana

Zvariteľnosť žiarupevných ocelí novej generácie pre energetické celky s vyššou účinnosťou : čiastková úloha 02: Štúdium vývoja zvyškových napätí pri výrobe a opravách energetických celkov metódou odvrtávania
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - ŠARGA, Patrik - SENKO, Peter - TREBUŇA, Peter - PÁSTOR, Miroslav

Analýza poruchových stavov konvertora č. 1
TREBUŇA, František - ŠIMČÁK, František - BIGOŠ, Peter - BURŠÁK, Marián - GMITERKO, Alexander - BOCKO, Jozef - OSTERTAG, Oskar - ŠARGA, Patrik - DELYOVÁ, Ingrid - SIVÁK, Peter - PÁSTOR, Miroslav - TREBUŇA, Peter - TOMČÍK, Jozef - BAJUS, Juraj - BERINŠTET, Vladislav - MOŠČÁK, Pavol

Predikcia technologickej tvárniteľnosti oceľových plechov numerickou simuláciou
HRIVŇÁK, Andrej - EVIN, Emil - PARILÁK, Ľudovít - IVANČO, Vladimír - TKÁČOVÁ, Jana - SOBOTOVÁ, Lýdia - MAJERNÍKOVÁ, Janka - KMEC, Jozef - PIŇKO, Peter


2005

Measurement of bearing forces of the washing machine DELTA
IVANČO, Vladimír - BUGÁR, Tibor - KUBÍN, Karol - KOSTOLNÝ, Karol - NOVOTNÝ, Ladislav - EGGENBERGER, Gejza

Statické posúdenie oceľových konštrukcií potrubných mostov médií DZ Koksovňa
IVANČO, Vladimír - KUBÍN, Karol - KOĽVEK, Ján - KOSTOLNÝ, Karol


2004

Posúdenie príčin kmitania spalinových ventilátorov vysokotlakých kotlov DZ Energetika

IVANČO, Vladimír - KUBÍN, Karol - KOSTOLNÝ, Karol - EGGENBERGER, Gejza


2000

Výber a vyskúšanie hmoty pre výplň tlakovanej objímky
IVANČO, Vladimír - HIDVÉGHY, Július - KUBÍN, Karol - KOSTOLNÝ, Karol - SIVÁK, Peter - OSTERTAG, Oskar - EGGENBERGER, Gejza

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam