Oznamy pre študentov

AKTUALIZOVANÉ: Pozývame študentov 1. ročníkov inžinierských študijných programov Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo, Mechatronika a Dopravná technika a logistika na stretnutie so zástupcom firmy Evektor pôsobiacou v oblasti automobilového a leteckého priemyslu a s ambasádorom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý Vás bude informovať o možnosti získania titulu Euro-inžinier. Stretnutie sa bude konať 30.11.2017 v čase od 9:10 do 10:40 v miestnosti 421 B-blok.

 

Pozývame študentov Strojníckej fakulty na pravidelný Workshop spoločnosti ŠKODA Auto, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana SjF Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.. Workshopu sa zúčastnia aj ďalšie významné firmy z oblasti automobilového priemyslu Aufeer Design, IDIADA, DG.engineering a Evektor.

Škoda Auto Workshop 2017

 

Ponúkame Vašim študentom možnosť získania vedomostí a skúseností priamo z praxe. Konkrétne by išlo o návrh, výpočet a kreslenie potrubných systémov pre odprášenie technologických procesov, návrhy oceľových konštrukcií súvisiacich s potrubnými systémami a filtrami a kreslenie výrobnej dokumentácie k vyššie spomenutým návrhom.

Okrem toho, že dodávame filtre spoločnosti Donaldson, vyvíjame aj vlastné filtračné zariadenia, ktoré vychádzajú z požiadaviek našich zákazníkov. Na tieto nové zariadenia by sme potrebovali pár šikovných ľudí, ktorí by dokázali takéto filtračné zariadenie prepočítať, čo sa týka vzduchotechnických prepočtov, ale aj statických a pevnostných výpočtov (niektoré sú určené do výbušného prostredia a sú opatrené zhášacím systémom, takže musia vydržať predpísané tlaky a podtlaky počas extrémnych situácií). Zároveň je potrebné takto vypočítaný filter rozkresliť do výrobných výkresov. V prípade ďalšieho záujmu umožníme študentom podieľať sa priamo na realizácii nimi navrhnutých projektov.

Zároveň ponúkame poskytnutie odborných informácií z nášho odboru, dohľad skúsených projektantov a konzultácie s nimi v rámci riešenia dielčích projektových úloh. V prípade, ak budú mať študenti záujem, je možná ďalšia spolupráca aj po skončení školy (trvalý pracovný pomer). V priebehu riešenia projektov je možné získať skúsenosti s projektovaním a v relatívne krátkom čase získať oficiálnu pečiatku projektanta.

Či už by bol záujem o spoluprácu v rámci bakalárskej, alebo diplomovej práce, najlepšie by bolo začať čo najskôr, preto ponúkame nástup do firmy vo forme napr. letnej brigády prakticky okamžite. Naše požiadavky nie sú až také komplikované: kreslenie v AutoCAD, kreslenie v 3D programe (napr. STEP), ochota získavať vedomosti a skúsenosti, vodičský preukaz nie je nutnosťou, avšak zaváži. V niektorých prípadoch ide len o kancelársku prácu, pre niekoho kto nemá problém ísť aj do hlučnej a prašnej technológie, máme tiež využitie.


Kontakt:
Ing. Marián Bartko
Konateľ
MIDORIING,s.r.o.
+421 911 010 600
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.midoriing.sk

 

Dňa 7. júna 2017 o 13:00 hod. sa na Katedre aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva uskutoční stretnutie tajomníka štátnych skúšok Ing. Martina Hagaru, PhD. s končiacimi študentmi bakalárskeho študijného programu Strojné inžinierstvo. Po úvodných informáciách o priebehu štátnych skúšok, konajúcich sa v dňoch 8. - 9. júna 2017 (začiatok o 7:30 hod.), bude nasledovať nahrávanie prezentácií prác, preto žiadame všetkých zainteresovaných o prítomnosť. Dĺžku prezentácií upravte tak, aby nepresahovali 6 minút. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. Martina Hagaru, PhD. na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rozdelenie študentov podľa dňa konania obhajob:

Štvrtok 8. júna 2017  

Piatok 9. júna 2017

Csótó Kristián
Bartók Gergely
Fabišik Jakub
Bobaľ Lukáš
Kulik Róbert
Čajka Andrej
Link René
Dančišin Marek
Makara Pavol
Dronzek Jozef
Mizerák Marek
Dubecký Martin
Ondruš Jozef
Gontkovič Róbert
Peťura Edgar
Hovanec Andrej
Pillárová Bibiána
Jenčík Lukáš
Polák Peter
Joob Matej
Ružička Lukáš
Kimák Boris
Sič Tomáš
Kollár Adrián
Slovinský Štefan
Darida Marek
Jakub Tadeáš
Kopčak Marek
Vasko Martin
Paľovčík Jakub
Poremba Daniel
Kopčan Maroš
Veľas Tomáš
Potor Ján
Rabatin Ján
Mlinarček Dušan
Ruščák Samuel
Szabóová Viera
Mríz Štefan
Zeleňák Michal
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam