Dokumenty na stiahnutie

Titulná strana obálky na skúšku (karta študenta) 

Front page of exam cover (student card) 

Titulná strana zadania, zápočtovej písomky a písomnej časti skúšky Výkaz z konzultácií študenta k bakalárskej práci 

Výkaz z konzultácií študenta k diplomovej práci 

word doc  /40,0 kB/

word doc  /40,0 kB/

word doc  /32,0 kB/word doc  /45,5 kB/

word doc  /44,0 kB/

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam