Harmonogram štúdia

Akademický rok 2023/2024

Začiatok ak. roka: 01. 09. 2023

Slávnostné otvorenie ak. roka: 25.09.2023 o 9:30 hod. v Aule Maxima

Imatrikulácia: 09.11.2023

Koniec ak. roka: 31.08.2024

 

Zápis na štúdium

1. Bc. e-zápis v systéme MAIS: 10.07.2023 – 16.07.2023

e-zápis do rozvrhu v systéme MAIS: 11.09.2023 - 17.09.2023

Postupové ročníky, e-zápis na štúdium v systéme MAIS: 04.09.2023 - 08.09.2023

 

Zápis predmetov

e-zápis predmetov v systéme MAIS: 19.06.2023 - 20.08.2023

 

Zimný semester

Výučba v ZS: 25.09.2023 – 22.12.2023

Zimné prázdniny: 23.12.2023 – 01.01.2024

Skúšobné obdobie ZS: 02.01.2024 – 09.02.2024

 

Letný semester

Výučba v LS - postupové ročníky: 12.02.2024 – 10.05.2024

Výučba v LS - postupové ročníky: 12.02.2024 – 19.04.2024

Skúšobné obdobie LS: 13.05.2024 – 28.06.2024

Letné prázdniny: 01.07.2024 – 31.08.2024

 

Záver štúdia

Uzávierka predmetov pre končiace ročníky: 20.05.2024

Odovzdanie záverečnej práce: do 10.05.2024

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác: 27.05.2024 - 07.06.2024

Odovzdávanie Bc. diplomov: 27.06.2024

Promócie inžinierov: 20.06.2024

 

Štátne sviatky

Zimný semester:

01.11.2023 – streda

17.11.2023 piatok

Letný semester:

29.03.2024 – piatok

01.04.2024 – pondelok

01.05.2024 – streda

08.05.2024 – streda

 

Zmeny v rozvrhu  

03.05.2024 (piatok) - výučba ako v stredu

09.05.2024 (štvrtok) - výučba ako v stredu

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam