Perspektíva programov konštrukčného zamerania

Študijné programy konštrukčného zamerania ako Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo sú vysoko perspektívne a v súčasnosti patria do skupiny TOP 100 najpopulárnejších študijných programov v rámci Slovenska. Plne vyhovujú súčasným trendom a aktuálnym potrebám technickej praxe. O absolventov konštrukčných odborov je na pracovnom trhu stále veľký záujem a to nielen v oblasti strojárskeho, či automobilového priemyslu, ale aj v príbuzenských odvetviach. Najlepším meradlom kvality ich štúdia sú pracovné úspechy našich absolventov a miera ich uplatnenia doma i v zahraničí.

Pozri si, ako štúdium programov s konštrukčným zameraním hodnotia naši študenti, pedagógovia i ľudia z praxe.


Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam