Oznamy pre študentov

Dňa 12.12.2016 v čase od 8:00 do 15:00 sa bude konať na našej katedre Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame všetkých študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí si v tomto roku vyberajú zameranie svojho inžinierskeho štúdia. Návštevníci si budú môcť prezrieť naše katedrové laboratória a počítačové učebne, dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a zameraní našich študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo, ako aj o perspektíve uplatnenia v odbore doma i v zahraničí.

Tematické zameranie:

Numerická mechanika:
417B → Počítačové modelovanie a simulácie

Experimentálna mechanika:
411B → Odporová tenzometria
416B → Analýza zvyškových napätí
424B → Moderné optické metódy a analýza kmitania
425B → Transmisná fotoelasticimetria
426B → Photosress®

Škoda Auto Workshop 2016

 

Začal sa nový akademický rok 2016/2017 a spolu s ním prichádzajú opäť nové výzvy a príležitostí pre rozvoj svojich odborných znalostí a skúseností. Preto v mene celého kolektívu pracovníkov KAMaSI prajeme všetkým študentom pevné zdravie, študijnú pohodu, ale i veľa elánu a odhodlania na ceste za študijnými a osobnými úspechmi.

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY
Dynamika

22.08.2016 - 8:00 (421B)

Statika

24.08.2016 - 8:00 (421B)

PaP II 24.08.2016 - 8:00 (421B)Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam