Oznamy pre študentov

Škoda Auto Workshop 2016

 

Začal sa nový akademický rok 2016/2017 a spolu s ním prichádzajú opäť nové výzvy a príležitostí pre rozvoj svojich odborných znalostí a skúseností. Preto v mene celého kolektívu pracovníkov KAMaSI prajeme všetkým študentom pevné zdravie, študijnú pohodu, ale i veľa elánu a odhodlania na ceste za študijnými a osobnými úspechmi.

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY
Dynamika

22.08.2016 - 8:00 (421B)

Statika

24.08.2016 - 8:00 (421B)

PaP II 24.08.2016 - 8:00 (421B)Štátne skúšky v náhradnom termíne sa uskutočnia vo štvrtok 25. augusta 2016 v zasadacej miestnosti KAMaSI. Žiadame študentov, ktorých sa náhradný termín týka, aby zasielali prezentácie svojich záverečných prác najneskôr do 24. augusta 2016 9.00 hod. na emailovú adresu martin.hagara(a)tuke.sk. V deň štátnych skúšok je potrebné prísť na katedru najneskôr o 7.30 hod. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Martina Hagaru, PhD. prostredníctvom e-mailu.

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam