Laboratória katedry

Pracovisko skúšania a merania mechanických prvkov a uzlov

B430 Experimentálna analýza napätosti
Zodp. osoba: Ing. Peter Sivák, PhD.
B431 Odporová tenzometria a redistribúcia zvyškových napätí
Zodp. osoba: doc. Ing. Ján Kostka, PhD.
B419 Laboratórium moderných optických metód mechaniky
Zodp. osoba: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.
B418 Transmisná fotoelasticimetria
Zodp. osoba: doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.
B417 Reflexná fotoelasticimetria Photostress
Zodp. osoba: prof. Ing. Peter Frankovský, PhD.

AS03 Laboratórium materiálových skúšok
Zodp. osoba: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

B421 Príprava vzoriek a prototypov
Dielňa pre výrobu vzoriek, meracích prípravkov a pomôcok
Zodp. osoba: Ing. Ján Kostka, PhD.


Pracovisko modelovania mechanických prvkov a uzlov

B426 Modelovanie mechanických sústav
Zodp. osoba: Ing. Pavol Lengvarský

B427 Výskumno-vývojové laboratórium ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a TUKE SjF pre numerickú
a experimentálnu optimalizáciu nosných prvkov mechanických štruktúr, TENLAB

Zodp. osoba: doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.

B425 Laboratórium počítačového modelovania
Zodp. osoba: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.


Tréningové pracovisko

B428 Analýza technických systémov
Prednášková miestnosť
Zodp. osoba: Ing. Peter Sivák, PhD.

B432 Analýza mechanických sústav
Zodp. osoba: Ing. Martin Hagara, PhD.

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam