Prečo študovať Strojné inžinierstvo (Bc.)

ČO JE STROJNÉ INŽINIERSTVO?

· Strojné inžinierstvo je široko profilovaný študijný program, ktorého absolvent získava všeobecné odborné poznatky a vedomosti z viacerých oblastí
  strojárskeho odvetvia (základy konštruovania, metódy a prostriedky experimentálneho výskumu strojov, výrobné technológie, technika a
  automatizácia, riadenie podniku, kvalita a bezpečnosť produkcie, ekonomika, atď.).

· Prioritne je určený pre tých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na druhom stupni, zároveň však vytvára dostatok predpokladov pre uplatnenie sa už
  po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia.

· Štruktúra študijného programu je daná kombináciou technických a prírodovedných predmetov.
· Absolvent študijného programu nadobúda ucelenú predstavu o jednotlivých oblastiach strojárskej praxe, preto si zameranie svojho inžinierskeho
  štúdia vyberá na základe vlastných kritérií a predpokladov.

MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝ

Po úspešnej medzinárodnej akreditácii bude v roku 2017 študijnému programu udelená značka kvality EUR-ACE (EURopean-ACcreditted Engineer) zaručujúca vysoké európske štandardy vzdelávania uznávané vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi v celej Európe.

PONÚKAME TI

· úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie,
· kvalitné štúdium s rozšíreným zameraním,
· odborové štipendium a možnosť získať prospechové štipendium,
· možnosť zúčastniť sa exkurzií, workshopov a seminárov,
· možnosť pracovať s najmodernejšími prístrojmi a softvérmi,

 

· možnosť odbornej praxe a realizácie záverečnej práce v strojárenskom
  podniku,

· možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,
· možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu na SjF v ľubovoľnom
  z akreditovaných študijných programov.ČO TI ŠTÚDIUM PRINESIE?

· Štúdiom získaš teoretické znalosti z oblasti navrhovania, konštruovania, výroby a produkcie strojov, technických zariadení a dopravných
  prostriedkov.

· Naučíš sa čítať a vytvárať výkresovú dokumentáciu a pracovať s najmodernejšími CAD systémami.
· Osvojíš si základy priemyselného, environmentálneho a biomedicínskeho inžinierstva.
· Budeš vedieť ako posudzovať kvalitu práce a výrobkov.
· Rozšíriš si vedomosti z prírodovedných a humanitných predmetov a nadobudneš poznatky z oblasti práva a ochrany životného prostredia.
· Zdokonalíš sa v cudzích jazykoch.

PREDPOKLADY PRE ŠTÚDIUM

· chuť študovať a rozvíjať svoj potenciál,
· technické myslenie a zručnosti,
· pozitívny vzťah k matematike,
· 3D videnie.


Ďalšie informácie o bakalárskom štúdiu v št. programe Strojné inžinierstvo  link-red

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam