Oznamy pre študentov

Firma SVS FEM vyhlasuje študentskú súťaž zameranú na riešenie ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí ANSYS. Cieľom súťaže je objaviť kvalitných výpočtárov a vhodných študentov pre doktorandské štúdium v oblasti numerických simulácií.
Súťažiaci majú možnosť získať:
-    vecné ceny (Apple iPad mini),
-    individuálne vzdelanie vo zvolenej oblasti od firmy SVS FEM,
-    príležitosť pre osobný rast.    
Bližšie informácie o súťaži a registračný formulár sú dostupné na stránke: www.svsfem.cz/soutez

sutaz ansys

 

 

Pre študentov bola v MAISe vytvorená anketa Hodnotenie zimného semestra 2016/2017. Anketa je prístupná od 13.2.2017 do 12.5.2017. Prosíme študentov, aby sa do ankety zapojili a pomohli tak zvyšovať kvalitu štúdia. Bez spätnej väzby to jednoducho nejde - preto na Vašom názore záleží. Anketa je prístupná po prihlásení sa do systému MAIS, ubezpečujeme však študentov, že i napriek tomu je anketa anonymná. Za Váš názor, podnety a postrehy Vám vopred ďakujeme.

 

 

Dňa 12.12.2016 v čase od 8:00 do 15:00 sa bude konať na našej katedre Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame všetkých študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí si v tomto roku vyberajú zameranie svojho inžinierskeho štúdia. Návštevníci si budú môcť prezrieť naše katedrové laboratória a počítačové učebne, dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a zameraní našich študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo, ako aj o perspektíve uplatnenia v odbore doma i v zahraničí.

Tematické zameranie:

Numerická mechanika:
417B → Počítačové modelovanie a simulácie

Experimentálna mechanika:
411B → Odporová tenzometria
416B → Analýza zvyškových napätí
424B → Moderné optické metódy a analýza kmitania
425B → Transmisná fotoelasticimetria
426B → Photosress®

Škoda Auto Workshop 2016

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam