Oznamy pre študentov

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY

PaP

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

28.02.2017 (utorok) - 7:20 (ZP4)

Skúšajúci: prof. Šimčák

PaP I

(2., 3. Bc. SI, M, PaO)

28.02.2017 (utorok) - 7:30 (335)
Skúšajúci: prof. Trebuňa

Mechanika II

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

27.02.2017 (pondelok) - 8:00 (421)
Skúšajúci: prof. SegľaStrojnícka fakulta TUKE a SOVA Digital pozývajú študentov na konferenciu TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI, ktorá sa bude konať 8. marca 2017 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE. Konferencia je zameraná na technológie pre Industry 4.0, digitálny podnik a moderné CAx a PLM systémy vo výuke, výskume i praxi. O svoje skúsenosti sa podelia aj zástupcovia významných firiem. Zúčastnení študenti majú možnosť získať zaujímavé ceny. Vstup je voľný.

technologie buducnosti

 

 

 

Firma SVS FEM vyhlasuje študentskú súťaž zameranú na riešenie ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí ANSYS. Cieľom súťaže je objaviť kvalitných výpočtárov a vhodných študentov pre doktorandské štúdium v oblasti numerických simulácií.
Súťažiaci majú možnosť získať:
-    vecné ceny (Apple iPad mini),
-    individuálne vzdelanie vo zvolenej oblasti od firmy SVS FEM,
-    príležitosť pre osobný rast.    
Bližšie informácie o súťaži a registračný formulár sú dostupné na stránke: www.svsfem.cz/soutez

sutaz ansys

 

 

Pre študentov bola v MAISe vytvorená anketa Hodnotenie zimného semestra 2016/2017. Anketa je prístupná od 13.2.2017 do 12.5.2017. Prosíme študentov, aby sa do ankety zapojili a pomohli tak zvyšovať kvalitu štúdia. Bez spätnej väzby to jednoducho nejde - preto na Vašom názore záleží. Anketa je prístupná po prihlásení sa do systému MAIS, ubezpečujeme však študentov, že i napriek tomu je anketa anonymná. Za Váš názor, podnety a postrehy Vám vopred ďakujeme.

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam