Prečo študovať Strojné inžinierstvo (Ing.)

ČO JE STROJNÉ INŽINIERSTVO?

· Strojné inžinierstvo je široko profilovaný študijný program, ktorého absolvent získava komplexné odborné poznatky a vedomosti z viacerých
  oblastí strojárstva s dosahom aj na iné odvetvia priemyslu.

· Štruktúra študijného programu je daná kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných na mechaniku telies a sústav,
  navrhovanie a konštruovanie, teoretický a experimentálny výskum strojov a mechanizmov, CAD a CAE systémy, technológie a materiály,
  progresívne výrobné procesy, logistiku, manažment, environmentalistiku, bezpečnosť, atď.

· Koncepcia študijného programu reflektuje aktuálne potreby trhu práce.

PONÚKAME TI

· úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie,
· perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
· kvalitné štúdium s rozšíreným zameraním,
· kvalifikovaných pedagógov,
· účasť na exkurziách, workshopoch a odborných seminároch,
· prácu s najmodernejšími prístrojmi a softvérmi,

 

· možnosť odbornej praxe a realizácie diplomovej práce
  v strojárenskom podniku,

· možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,
· možnosť odbornej praxe,
· možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v
  študijnom programe Aplikovaná mechanika.

ČO TI ŠTÚDIUM PRINESIE?

· Štúdiom získaš odborné znalosti z oblasti navrhovania, konštruovania a výroby strojov, technických zariadení a dopravných prostriedkov.
· Získaš praktické skúseností s najmodernejšími CAD a CAE programami.
· Budeš vedieť ako navrhovať a konštruovať rozsiahle technické zariadenia, mechanické sústavy a konštrukcie.
· Naučíš sa posudzovať kvalitu práce a výrobkov.
· Získaš prehľad o najnovších inovatívnych riešeniach v strojárstve.
· Zdokonalíš sa v cudzom jazyku.

PREDPOKLADY PRE ŠTÚDIUM

· chuť študovať a rozvíjať svoj potenciál,
· technické myslenie a zručnosti,
· schopnosť tvorivého a inovatívneho myslenia,
· 3D videnie.


Ďalšie informácie o inžinierskom štúdiu v št. programe Strojné inžinierstvo  link-red

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam