Vedecké monografie
EXPERIMENTAL METHODS IN MECHANICS EXPERIMENTAL METHODS IN MECHANICS
P. Frankovský, I. Delyová, P. Sivák

Rok vydania: 2022 | Počet strán: 395


nmvs Numerické metódy v strojárstve
J. Bocko, Š. Segľa/span>

Rok vydania: 2020 | Počet strán: 252
nmmtapt Numerické metódy mechaniky tuhých a poddajných telies
J. Bocko, Š. Segľa
Rok vydania: 2016 | Počet strán: 248 | Obsah knihy link-pdf
vomvem2 Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2
F. Trebuňa, F. Šimčák, R. Huňady, M. Pástor, P. Frankovský,
M. Hagara

Rok vydania: 2015 | Počet strán: 260 | Obsah knihy link-pdf
vomvem1 Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 1
F. Trebuňa, F. Šimčák, P. Frankovský, R. Huňady, M. Pástor

Rok vydania: 2014 | Počet strán: 392 | Obsah knihy link-pdf
spts Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2013 | Počet strán: 380 | Obsah knihy link-pdf
kamams Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav
F. Trebuňa, F. Šimčák, R. Huňady


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 236 | Obsah knihy link-pdf
avmps Automatizácia v metóde Photostress
F. Trebuňa, J. Jadlovský, P. Frankovský, M. Pástor


Rok vydania: 2012 | Počet strán: 285 | Obsah knihy link-pdf
nmmt Numerické metódy mechaniky telies a vybrané aplikácie
V. Ivančo, R. Vodička

Rok vydania: 2012 | Počet strán: 354 | Obsah knihy link-pdf
mean Metódy experimentálnej analýzy napätosti
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2011 | Počet strán: 509 | Obsah knihy link-pdf
dpapz Degradačné procesy a predikcia životnosti
O. Ostertag, P. Sivák


Rok vydania: 2010 | Počet strán: 225 | Obsah knihy link-pdf
mtop Modelovanie tenkostenných ortotropných prvkov
J. Bocko


Rok vydania: 2010 | Počet strán: 82 | Obsah knihy link-pdf
pem Príručka experimentálnej mechaniky
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2007 | Počet strán: 1526 | Obsah knihy link-pdf
pppvps Princípy, postupy, prístroje v metóde Photostress
F. Trebuňa


Rok vydania: 2006 | Počet strán: 360 | Obsah knihy link-pdf
kzntm Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami
F. Trebuňa, F. Šimčák

Rok vydania: 2005 | Počet strán: 134 | Obsah knihy link-pdf
opms Odolnosť prvkov mechanických sústav
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 2004 | Počet strán: 980 | Obsah knihy link-pdf
cosmosm Program COSMOSM
V. Ivančo, K. Kubín, K. Kostolný


Rok vydania: 2000 | Počet strán: 143 | Obsah knihy link-pdf
tnpak Tenkostenné nosné prvky a konštrukcie
F. Trebuňa, F. Šimčák


Rok vydania: 1999 | Počet strán: 268 | Obsah knihy link-pdf
itstnk Intenzifikácia technickej spôsobilosti ťažkých nosných konštrukcií
F. Trebuňa, P. Bigoš

Rok vydania: 1998 | Počet strán: 345 | Obsah knihy link-pdf

Ďalej Skriptá a vysokoškolské učebnice

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam