Prehľad výstupov

Kompletný prehľad výstupov publikačnej činnosti pracoviska je možné nájsť na portáli Univerzitnej knižnice TUKE:

https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx

 

publikacie

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam