Prečo študovať Aplikovanú mechaniku (Ing.)

PREČO ŠTUDOVAŤ APLIKOVANÚ MECHANIKU?

· o absolventov odboru je vysoký záujem,
· patria k vysokokvalifikovaným odborníkom,
· zastávajú najlepšie platené pozície na trhu práce,
· majú možnosť uplatnenia sa v mnohých oblastiach vývoja a výskumu,
· obstoja i v medzinárodnej konkurencii.

PONÚKAME TI

· úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie,
· perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
· kvalitné štúdium,
· špičkovo vybavené laboratóriá a učebne,
· kvalifikovaných pedagógov,
· exkurzie, workshopy a semináre,

 

· diplomové práce v podnikoch,
· účasť na projektoch,
· možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,
· možnosť odbornej praxe,
· možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

NAUČÍME ŤA

· ako správne aplikovať teoretické poznatky z mechaniky tuhých a poddajných telies,
· ako s využitím numerických a experimentálnych metód mechaniky riešiť rôzne technické problémy,
· ako využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov mechanických sústav,
· ako navrhovať a konštruovať rozsiahle technické zariadenia, stroje a konštrukcie,
· ako sa orientovať vo vlastnostiach a použití technických materiálov,
· ako tvoriť a posudzovať technickú dokumentáciu,
· ako vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

PREDPOKLADY PRE ŠTÚDIUM

· dobré znalosti z oblasti mechaniky, matematiky, konštruovania a inžinierskych materiálov,
· praktické skúsenosti s aplikáciami CAD a CAE,
· schopnosť tvorivého a inovatívneho myslenia,
· technické zručnosti.


Ďalšie informácie o inžinierskom štúdiu v št. programe Aplikovaná mechanika  link-red

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TU v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam