Oznamy pre študentov

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY
Dynamika

22.08.2016 - 8:00 (421B)

Statika

24.08.2016 - 8:00 (421B)

PaP II 24.08.2016 - 8:00 (421B)Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam