Oznamy pre študentov

Začal sa nový akademický rok 2016/2017 a spolu s ním prichádzajú opäť nové výzvy a príležitostí pre rozvoj svojich odborných znalostí a skúseností. Preto v mene celého kolektívu pracovníkov KAMaSI prajeme všetkým študentom pevné zdravie, študijnú pohodu, ale i veľa elánu a odhodlania na ceste za študijnými a osobnými úspechmi.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam