Oznamy pre študentov

Dodatočné termíny skúšok vybraných predmetov poslucháčov bakalárskeho štúdia.

PREDMET TERMÍN SKÚŠKY

PaP

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

28.02.2017 (utorok) - 7:20 (ZP4)

Skúšajúci: prof. Šimčák

PaP I

(2., 3. Bc. SI, M, PaO)

28.02.2017 (utorok) - 7:30 (335)
Skúšajúci: prof. Trebuňa

Mechanika II

(2., 3. Bc AV, TMaISV, PPSV, PI, MTaE)

27.02.2017 (pondelok) - 8:00 (421)
Skúšajúci: prof. SegľaĽudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam