Oznamy pre študentov

AKTUALIZOVANÉ: Pozývame študentov 1. ročníkov inžinierských študijných programov Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo, Mechatronika a Dopravná technika a logistika na stretnutie so zástupcom firmy Evektor pôsobiacou v oblasti automobilového a leteckého priemyslu a s ambasádorom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý Vás bude informovať o možnosti získania titulu Euro-inžinier. Stretnutie sa bude konať 30.11.2017 v čase od 9:10 do 10:40 v miestnosti 421 B-blok.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam