Aktuality

Po úspešnej akreditácii inžinierskeho št. programu Strojné inžinierstvo, prešiel európskou akreditáciou EUR-ACE® aj bakalársky št. program. Strojné inžinierstvo tak patrí do skupiny medzinárodne akceptovaných študijných programov. Akreditácia pod záštitou zástupcov praxe a priemyslu je zárukou, že ide o kvalitne pripravený št. program s perspektívou pracovného uplatnenia jeho absolventov a absolventiek v odbore štúdia a to na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.

Ďalšie informácie:
Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE®
European Network for Accreditation of Engineering Education

Certifikát Strojné inžiniersto - Euro-inžinier

 

V utorok 3.10.2023 sme na našej katedre privítali zástupcov spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., so sídlom vo Zvolene, ktorá sa venuje vývoju a výrobe vysokovýkonných brzdových strmeňov a elektronických parkovacích bŕzd pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Ide o významného zamestnávateľa, ktorý v regióne vytvára pracovné zázemie pre viac ako 1300 ľudí. Medzi nimi nechýbajú ani naši absolventi. So zástupcami vývojového oddelenia sme sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja a tiež v rámci VŠ vzdelávania. Pre našich študentov spoločnosť Continental pripravuje odborné prednášky, témy záverečných prác i odborné stáže priamo v podniku. Zároveň nám bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa exkurzie spolu s našimi študentami, čo aj radi využijeme.

Študenti KAMaSI v lete naberali prax vo firmách

Osem rokov trvajúca spolupráca našej fakulty s automobilkou ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je prínosom nielen pre našich študentov, ale aj pre samotnú automobilku. Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia majú možnosť každý rok zapojiť sa do študentského projektu DISK a po jeho úspešnom absolvovaní nastúpiť na letnú platenú stáž, či už priamo v Škode, alebo v niektorej z inžinierskych spoločností, ktoré s automobilkou úzko spolupracujú. Študentom je poskytnutá možnosť naberať cenné poznatky a skúsenosti priamo v praxi na oddeleniach, ktoré sa venujú vývoju vozidiel. Ide o oddelenia STRAK (vyhladzovanie povrchov), FEM výpočtov, konštrukcie a dizajnu.
Súčasťou projektu DISK je aj exkurzia do sveta automobilového priemyslu, ktorej sa doposiaľ zúčastnilo 499 študentov. Za posledných 5 rokov letnú stáž absolvovalo celkovo 65 študentov, z ktorých mnohí si vďaka tejto príležitosti našli pracovné uplatnenie vo svojom odbore. Toto leto sa odborných stáži zúčastnilo 15 študentov našej fakulty, z toho 8 študentov bolo z Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva. O tom, čo zažili, čo sa naučili a čo im táto skúsenosť dala, sa niektorí z nich rozhodli s nami podeliť.


Bc. Pavol Makara
Študent 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxoval v spol. ŠKODA AUTO a.s.

Počas leta 2018 v období od 2.8. do 27.9. som absolvoval prax na oddelení technického vývoja v spoločnosti Škoda Auto a.s. v Mladej Boleslavi. Na začiatku som absolvoval vstupné školenia a následne som sa bol zoznámiť s oddelením, na ktorom som mal vykonávať prax. Išlo o oddelenie, ktoré sa zaoberá crash testami a ochranou posádky. Supervízor mojej praxe ma následne pridelil k tímu, ktorý sa špecializuje na pozdĺžne nárazy.
Z počiatku praxe som absolvoval dvojdňové školenie zo softvéru určeného na preprocesing. V tomto softvéri som nasledujúci mesiac vykonával prípravu modelov, čo zahrňovalo úpravu geometrie (ak to bolo potrebné), sieťovanie, vytváranie kontaktov, uvoľnenie siete od geometrie a začleňovanie takto vytvorených modelov do zostáv. Počas ďalšieho mesiaca som sa niečo priučil aj o navažovaní vozidla, určovaní jeho ťažiska, spúšťaní crash výpočtov a taktiež o postprocesingu. V posledných dvoch týždňoch som sa zapojil do aktuálne prebiehajúceho projektu, kde sme s kolegami riešili hlavne stabilitné problémy pri náraze vozidla a snažili sa hľadať také optimalizácie, aby pri náraze vozidla pohltili čo najviac energie práve tie komponenty, ktoré sú na tento účel konštruované. Na konci praxe som využil možnosť riešiť vo firme diplomovú prácu, ktorej názov bude znieť „Kalibrácia neviazaného modelu tvárneho porušovania“.
Čo sa týka ubytovania, tak firma mi ho hradila v plnej výške. Bol som ubytovaný v trojizbovom byte, kde spolu so mnou boli ubytovaní ďalší traja praktikanti z iných oddelení. Byt sa nachádzal asi 15 minút chôdze od areálu technického vývoja, kde som vykonával prax.
Z môjho pohľadu bolo najväčším prínosom rozšírenie si znalostí z oblasti crash testov. Naučil som sa vytvárať modely podľa interných kritérií a postupov, no taktiež som získal viac skúseností s prácou v tíme a jej prezentovaním. Verím, že tieto cenné skúsenosti využijem v budúcnosti. Prax bola z môjho pohľadu, možno hlavne kvôli dobrému kolektívu a ochotným kolegom, veľmi príjemná skúsenosť a veľmi rád by som v spoločnosti Škoda Auto pracoval aj po skončení štúdia.
V závere by som sa veľmi rád poďakoval pánovi doc. Huňadymu, vďaka ktorému bola prax zrealizovaná a taktiež v neposlednom rade aj vedúcemu stáže, kolegom a vedúcemu mojej diplomovej práce za ochotu, trpezlivosť a pomoc počas celého vykonávania praxe.

 

Bc. Ľubomír Hanečák
Študent 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxoval v spol. ŠKODA AUTO a.s.

Moja stáž prebiehala v spoločnosti Škoda-auto a.s. Pridelený som bol na oddelenie výpočtov (EKF), presnejšie k skupine zaoberajúcej sa ochranou chodcov pri čelnom náraze. Všetky formality pred nástupom prebiehali neočakávane hladko. Po prvotnom zaškolení do obecných pravidiel v spoločnosti mi bola predstavená náplň práce danej skupiny a zhruba aj to, čím sa zaoberajú ostatné skupiny.
Prv než mi bola zadaná nejaká dôležitejšia práca, mi firma zabezpečila dvojdňové školenie v preprocesore ANSA a prístup k veľkému množstvu návodov, tutoriálov a učebných textov. Spočiatku to bol jeden veľký chaos, ale s pomocou veľmi ochotných kolegov som sa do toho dostal veľmi rýchlo. Postupom času som sa zdokonaľoval v práci s OS Linux, v sieťovaní dielov pre aktuálne riešené projekty, v celkovej príprave modelov pre solver Pam-Crash a v jeho samotnom fungovaní. Tiež som mal možnosť navštíviť skúšobňu s názornými ukážkami crash testov chodcov.
Hlavným prínosom bolo pre mňa spojenie teórie učenej v škole s praxou, kde všetko človek pochopí oveľa lepšie na reálnych príkladoch. Samozrejmosťou bola strava vo firemnej jedálni za výbornú cenu s bohatým výberom jedál, kde si každý stravník určite príde na svoje. Stáž bola platená, čo bolo super, veď kde vám zaplatia za to, že sa učíte? Keďže som v končiacom ročníku, tak prišlo aj na otázku tykajúcu sa riešenia diplomovej práce v rámci firmy, na čo som dostal kladnú odozvu. Prešli sme väčšinu aktuálne nevyriešených problémom z oblastí výpočtov a zhodli sme sa na téme: "Návrh výpočtového modelu tesnenia kapoty a vodného kanála pre simuláciu nárazu hlavou (ochrana chodcov)". Vzhľadom na celý priebeh stáže som sa rozhodol, že po ukončení štúdia by som určite veľmi rád pracoval pre Škodu-Auto.
Nakoniec sa chcem poďakovať vedúcemu praxe Ing. Miroslavovi Soukupovi a celej spoločnosti Škoda za možnosť praxe, kolegom Ing. Jánovi Holecovi a Ing. Patrikovi Malisovi za odborné vedenie, ochotu, zadávanie práce, jej následnú kontrolu a Ing. Petrovi Moravcovi, ktorý si ma bez váhania vzal pod krídla s konzultáciami diplomovej práce. Taktiež ďakujem všetkým kolegom, s ktorými som mal tú česť spolupracovať, za začlenenie do super kolektívu a vytvorenie ideálneho prostredia na učenie. Túto skúsenosť vrelo odporúčam i ďalším študentom.

 

Bc. Ján Rabatin
Študent 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxoval v spol. Aufeer Design, s.r.o.

Stážoval som vo firme Aufeer Design, ktorá je situovaná v Mladej Boleslave v Českej republike. Pracoval som na oddelení výpočtov FEM. Kolegovia boli priateľskí, profesionálni a zodpovedali mi každú moju otázku, bol to vskutku dobrý kolektív. Spočiatku som sa zoznamoval s programom ANSA, ktorý využíval solver PAM-CRASH. Následne som dostal za úlohu sieťovať model, ktorý bol pomerne komplikovaný, ale nakoniec som to hravo zvládol. Po dokončení modelu som začal robiť tutorialy k solveru PAM-CRASH. Vytváral som implicitné a explicitné úlohy, v ktorých som sa učil ako tvoriť alebo upravovať geometriu, definovať kontakty, okrajové podmienky, materiály a pod.
V polovici mojej stáže som dostal aj zadanie diplomovej práce, na ktorej som aj pracoval. Celú stáž hodnotím ako veľmi kladnú. Naučil som sa rôzne veci, ktoré môže ponúknuť iba prax. Čo sa týka ubytovania, to bolo hradené firmou, ktorá má vlastné byty a v jedom z nich som aj býval. Bol to klasický dvojizbový byt, za ktorý som neplatil nič. Mal som aj rôznych spolubývajúcich, ktorí taktiež pracovali v Aufeer Designe. So všetkými som super vychádzal, chodili sme na rôzne akcie, napríklad pivný festival, výlety do Českého raja a pod.
V Mladej Boleslave pracuje aj veľa známych. Taktiež som spoznal nových ľudí, ktorí chodili na našu Strojnícku fakultu. Platovo to bolo taktiež dobré. Zárobok mi umožnil zvýšiť výpočtovú kapacitu môjho nového PC, ktorá sa mi pri riešení diplomovky určite zíde. Na záver chcem poďakovať vedúcemu a všetkým kolegom za to, že som tam mohol byť, aj a za to, že ma prijali medzi seba. Som rád, že som to vyskúšal a odporúčam to každému, je to dobrá skúsenosť do života!

 

Bc. Viera Szabóová
Študentka 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxovala v spol. Evektor, s.r.o.

Zúčastnením sa na projekte Škoda Disk v treťom ročníku môjho bakalárskeho štúdia som sa dostala do firmy Evektor v Kunoviciach. Prax trvala jeden mesiac, pričom som bola veľmi spokojná s jej priebehom a taktiež bola spokojná aj druhá strana so mnou. Zostali sme v kontakte a umožnili mi u nich absolvovať prax aj toto leto a to na tri mesiace. Ubytovanie bolo hradené firmou a pritom som dostávala aj výplatu na základe odpracovaných hodín.
Počas minuloročnej mesačnej praxe som sa oboznámila s výpočtovým softvérom ANSA, s ktorým vo firme pracujú a naučila sa potrebné základy. Tento rok som sa vďaka tomu mohla posunúť ďalej. Prvý mesiac som spolu s kolegom pracovala na vytvorení návodu pre „Morphing tool“, čo je funkcia používaná na úpravu geometrie bez potreby vytvárania novej siete. Ďalšie mesiace som mala možnosť pracovať na CFD analýzach, kde som využitím tejto funkcie modifikovala tvar spätného zrkadla za účelom zníženia hluku v kabíne automobilu. Taktiež som vytvárala modely pre ANSu a ACTRAN, ktoré boli následne odosielané na výpočet.
Počas tejto praxe som sa naučila mnoho a to z teoretického aj praktického hľadiska. Spoznala som skvelých ľudí, ktorí mi boli ochotní kedykoľvek pomôcť a poradiť a pozvanie na pivo nikdy neodmietli. Firma Evektor mi následne umožnila pre nich robiť aj diplomovú prácu na tému „Optimalizácia nosnej karosérie automobilu“. Vďaka výborným kolegom, ich veľkej ochote a skvelej spolupráci som bola s praxou nadmieru spokojná a aj po ukončení štúdia mám možnosť sa do firmy Evektor vrátiť.
V poslednom rade by som sa chcela poďakovať doc. Michalovi Fabianovi a doc. Robertovi Huňadymu, ktorí mi počas účasti na projekte Škoda Disk veľmi pomohli.

 

Bc. Ján Potor
Študent 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxoval v spol. Evektor, s.r.o.

Toto leto nebolo pre mňa ako všetky ostatné, bolo odlišné. Hlavným dôvodom tejto zmeny bola stáž vo firme Evektor, kam som sa dostal vďaka projektu Škoda Disk. Do tohto projektu sa zapája naša katedra už dlhšiu dobu, čím nám ponúka príležitosť zviditeľniť sa pre firmy a tak sa uplatniť na trhu práce.
Vo firme som pôsobil na oddelení výpočtov, kde som hneď prvý týždeň dostal za úlohu morphovanie modelov a rôznych súčastí automobilu. Následne som sa dostal na oddelenie CFD výpočtov (modelovanie dynamiky prúdenia kvapalín a plynov), kde som pomáhal pripravovať modely automobilu pre výpočet obtekania vzduchu, hluku vznikajúceho v kabíne automobilu, vznik turbulentných miest atď.. Dozvedel a naučil som sa mnoho vecí, ktoré v budúcnosti budem môcť využiť. Taktiež som mal možnosť pracovať na svojej diplomovej práci, ktorá je zameraná na výpočet únavovej životnosti pri dynamickom zaťažení s využitím numerickej a experimentálnej mechaniky. Firma sa mi ponúkla, že „zastreší“ výrobu experimentálnej vzorky pre moju diplomovú prácu.
Čo sa týka ubytovania, tak to sa asi nedá opísať. V rámci stáže som dostal k dispozícii jednoizbový byt s kuchynkou a veľkým balkónom. Do práce som to mal asi 10 minút na bicykli a keď náhodou zapršalo, tak autobusy chodili pravidelne každých 20 minút. Cez obedňajšie prestávky som chodil s kolegami do leteckého komplexu, kde som si mohol vybrať, na čo mám chuť a to za polovicu celkovej ceny jedla. Firma usporadúvala rôzne team building akcie, kde som spoznal mnoho nových kolegov. Firma nám umožňovala sa zdokonaliť v anglickom a nemeckom jazyku a to celkom zadarmo.
Pri závere stáže mi firma ponúkla prácu po škole, čo bola asi najlepšia vec a cieľ celej mojej stáže. Chcel by som sa ešte poďakovať doc. Michalovi Fabianovi, doc. Róbertovi Huňadymu a všetkým, ktorí mi umožnili zúčastniť sa na projekte Škoda Disk. Je to skúsenosť a zážitok, na ktorý určite nikdy nezabudnem a neoľutujem.

 

Bc. Jakub Paľovčík
Študent 2. ročníka v odbore Aplikovaná mechanika. Praxoval v spol. IDIADA, a.s.

Moja letná študentská stáž začala projektom Škoda Disk. Na tejto téme som spolupracoval s ďalšími dvomi spolužiakmi. Podarilo sa nám odviesť celkom slušnú prácu. Nasledoval smer Mladá Boleslav, kde sme úspešne obhájili náš návrh. Projekt skončil a ja som rozmýšľal, čo ďalej. Do oka mi padla spoločnosť Applus IDIADA CZ. Za pomoci katedry KAMaSI sme sa spolu so spolužiakom dostali na pohovor, kde sme sa dohodli na podmienkach praxe.
Prax sa začala 16.7.2018 v Mladá Boleslave v sídle spoločnosti IDIADA. Mal som možnosť stážovať na oddelení výpočtov. Bol som veľmi potešený, nakoľko študujem jeden z najperspektívnejších odborov na SjF TUKE - aplikovanú mechaniku.
Náplňou mojej stáže boli krátkovláknové kompozity, dovtedy nepoznaná téma. Ako čas plynul moje znalosti sa prehĺbili. Pri práci som používal výpočtársky program Abaqus a programovací jazyk Python. Osvojil som si nové metódy a postupy, o ktorých som si ani nemyslel, že existujú. Táto prax mi dala skutočne veľa.
IDIADA mi zabezpečila veľmi dôležitú vec a to ubytovanie. Byť ubytovaný na firemnom byte počas troch mesiacoch bolo skvelé, taktiež som dostával odmenu za moju prácu, čo ma motivovalo ešte viac. Jednou z najlepších vecí boli školenia. Spoločnosť IDIADA, ako distribútor Abaqusu pre Českú a Slovenskú republiku, pravidelne pripravuje školenia, na ktorých som mal možnosť zúčastniť sa. Na školení po odbornom a zaujímavom výklade som si tĺkol hlavu o lavicu a pýtal sa sám seba, prečo som sa tak musel trápiť s bakalárkou, keď ono to ide aj ľahšie a jednoduchšie. Kiež by som mal takéto školenie skôr. Moja stáž skončila 14.9.2018 a domov sa mi veru vrátiť nechcelo.
Ďakujem spoločnosti IDIADA za ich iniciatívu a ochotu rozvíjať mladého človeka. Osobitne by som chcel poďakovať Ing. Jarmilovi Vlachovi a Ing. Janovi Steklému, PhD. za neskutočnú ochotu, pomoc a priateľskú atmosféru v kolektíve. Po skončení štúdia moja prvá žiadosť o zamestnanie bude jednoznačne smerovať do spoločnosti IDIADA. Cítil som sa skvelo každý každučký deň. V živote by ma nenapadlo, že človek sa môže tešiť a chodiť s radosťou do práce plný očakávaní, čo deň prinesie.

 

Bc. Štefan Slovinský
Študent 2. ročníka v odbore Strojné inžinierstvo. Praxoval v spol. IDIADA, a.s.

Stážoval som na novootvorenom testovacom oddelení vo firme IDIADA CZ. Spočiatku som sa venoval montáži vybavenia testovacej haly, postupom času som sa stretol s programovaním PLC, modálnymi analýzami, navrhovaním v Catia V5 a testovaním komponentov. Firma mi zabezpečila ubytovanie; stravovanie bolo v reštaurácii alebo homemade. Bolo to veľmi prínosné, naučil som sa veľa vecí z praxe. Firma mi poskytla možnosť vypracovania diplomovej práce v oblasti modálnej analýzy. Po ukončení štúdia sa plánujem vrátiť späť na testovacie oddelenie.


Študenti KAMaSI v lete naberali prax vo firmách

Iné zamerania a iné oddelenia
Stáži sa tento rok zúčastnili aj študenti z Katedry konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva a z Katedry automobilovej výroby. Títo študenti stážovali na oddeleniach vyhladzovania (STRAK) v ŠKODA Auto a.s. v Mladej Boleslave, ale naskitli sa im aj možností stáže v tej istej oblasti vo firme Aufeer Design Slovakia, Košice a DG Engineering, Mladá Boleslav resp. Košice. Úplne nová možnosť stáži vznikla v oblasti konštrukcie na oddelení predvývoja v spoločnosti ŠKODA Auto v Mladej Boleslave. Túto možnosť využili dvaja študenti a doniesli si odtiaľ aj témy diplomových prác.


Pohľad pedagógov
Mali sme možnosť získať informácie o spolupráci s praxou v oblasti automotive z pohľadu študentov. My pedagógovia zainteresovaní na spolupráci musíme konštatovať, že táto spolupráca by nebola možná bez podpory vedenia oboch inštitúcií. Spolupráca funguje na báze Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi ŠKODA Auto a.s. a SjF TUKE, ktorá bola podpísaná p. dekanom Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkom Trebuňom, CSc. a členom predstavenstva Ing. Bohdanom Wojnarrom v roku 2013. Radi by sme sa poďakovali predovšetkým vedúcemu oddelenia predvývoja (EBA) Ing. Jiřímu Otovi a koordinátorovi oddelenia EBS Ing. Marošovi Gerdovi, ktorí prišli s myšlienkou zadávania študentského projektu DISK a podujali sa celý projekt odborne a technicky garantovať. Nejedná sa len o zadanie problematiky a proces obhajoby projektu, ale aj o organizáciu exkurzií a zabezpečenia letných a diplomových stáži. Je za tým mnoho drobnej práce od umiestnenia stážistov na jednotlivé oddelenia až po zabezpečenie ubytovania, zadania tém diplomových prác, ich konzultovania, až po ponuku pracovných miest na úplnom konci. Bez ich nasadenia, technickej a manažérskej koordinácie by sa toto dielo nerozvíjalo v tempe, v akom sa rozvíja. Veríme, že nám všetkým vydržia sily a koncom novembra 2018 sa s odborníkmi z oblasti automotive stretneme opäť v posluchárni P/26. Študentom preto odporúčame sledovať nástenky a webové stránky fakulty, aby túto možnosť nepremeškali.


Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia št. programov AM, SI, MECH a DTaL sa 30.11.2017 zúčastnili krátkeho workshopu, na ktorom Ing. Michal Jakšík, zástupca výkonného riaditeľa, študentom predstavil portfólio spoločnosti Evektor (www.evektor.cz), ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti automobilového, leteckého a spotrebného priemyslu. Okrem toho sa mohli študenti dozvedieť viac o možnostiach ich pracovného uplatnenia i o možnostiach absolvovania študentskej stáže na niektorom z pracovísk firmy. V druhej časti workshopu so svojou prezentáciou vystúpil Ing. Juraj Kovaľ, ambasádor Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a čerstvý absolvent Aplikovanej mechaniky, ktorý študentov informoval o poslaní zväzu, jeho aktivitách, ale hlavne o podmienkach nadobudnutia titulu Euro-inžinier (Eur-Ing). Tento titul rieši problémy tykajúce sa vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. Bližšie informácie sú dostupné na internetových stránkach zväzu: www.zsvts.sk/europsky-inzinier


Evektor ZSVTS

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam