Aktuality

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia št. programov AM, SI, MECH a DTaL sa 30.11.2017 zúčastnili krátkeho workshopu, na ktorom Ing. Michal Jakšík, zástupca výkonného riaditeľa, študentom predstavil portfólio spoločnosti Evektor (www.evektor.cz), ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti automobilového, leteckého a spotrebného priemyslu. Okrem toho sa mohli študenti dozvedieť viac o možnostiach ich pracovného uplatnenia i o možnostiach absolvovania študentskej stáže na niektorom z pracovísk firmy. V druhej časti workshopu so svojou prezentáciou vystúpil Ing. Juraj Kovaľ, ambasádor Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a čerstvý absolvent Aplikovanej mechaniky, ktorý študentov informoval o poslaní zväzu, jeho aktivitách, ale hlavne o podmienkach nadobudnutia titulu Euro-inžinier (Eur-Ing). Tento titul rieši problémy tykajúce sa vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. Bližšie informácie sú dostupné na internetových stránkach zväzu: www.zsvts.sk/europsky-inzinier


Evektor ZSVTS

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam