Aktuality

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, pod záštitou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Frantisek Trebuna, CSc., dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci s Českou spoločnosťou pre mechaniku, organizovala v poradí už 55. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Experimentální analýza napětí - EAN 2017. Konferencia sa konala v malebnom prostredí Vysokých Tatier v Novom Smokovci v termíne od 29.5.2017 do 1.6.2017. Zúčastnilo sa jej vyše 100 delegátov prevažne z Česka, Slovenska, Poľska a Nemecka. Organizátori pre účastníkov pripravili bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bola súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, výlet lanovkou na Skalnaté pleso a samozrejme spoločenský večer, ktorý spríjemňovala slovenská ľudová muzika. Internetová stránka konferencie: ean2017.kamasi.sk

ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017
ean2017

 

Dňa 10.5.2017 sa konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnostiŠVOČ 2017, na ktorom našu katedru v sekcii „Konštrukčné a procesné inžinierstvo“ zastupovali 4 študenti Aplikovanej mechaniky: Bc. Juraj Kovaľ, Bc. Jakub Jacko, Bc. Adam Kaľavský a Bc. Roman Gábik. V tejto sekcii bolo prezentovaných celkovo 13 študentských prác, z ktorých odborná porota vybrala a ocenila tri najlepšie práce. Prvé dve miesta v rebríčku obsadili práve naši študenti!

Na druhom mieste skončil Bc. Jakub Jacko s prácou „Vytvorenie matematického modelu impaktoru detskej hlavy a ladenie odozvy pri náraze do voľného plechu na tuhom ráme“, ktorá vychádzala z diplomovej práce zadanej spoločnosťou Škoda-Auto, a.s..

Na prvom mieste skončila práca Bc. Juraja Kovaľa s názvom „Znižovanie hluku a kmitania odvetrávacieho systému s využitím numerickej akustickej analýzy“, ktorú pre študenta vypísala spoločnosť B/S/H/ Drives and Pumps, s.r.o.. Táto práca zároveň získala cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017. Cenu odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Pripomíname, že cenu ZSVTS získali študenti našej katedry už tretí rok za sebou!

Obom víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2017a
svoc2017b
svoc2017c
svoc2017d

Foto: www.sjf.tuke.sk

 

Posledný aprílový týždeň sme sa so študentami Aplikovanej mechaniky, Strojného inžinierstva a Mechatroniky zúčastnili každoročnej exkurzie do sveta automobilového priemyslu. V priebehu štyroch dní sme navštívili závod Matador vo Vrábľoch, Vývojové centrum spoločnosti Škoda-Auto, závod Škoda a Múzeum Škoda v Mladej Boleslavi, firmu Aufeer Design a nakoniec závod a múzeum Tatry v Kopřivnici. Program bol tradične bohatý. Videli sme mnoho zaujímavých vecí tykajúcich sa vývoja a výroby osobných a nákladných automobilov a detailne sa oboznámili s prácou dizajnérov, štrakerov, konštruktérov, technológov a výpočtárov. Študenti, ktorí sa zapojili do riešenia projektu Disk, dokázali, že o kvalitných študentov na našej fakulte núdza nie je. Aj keď počasie nám veľmi neprialo, domov sme sa vrátili plní nových zážitkov i cenných poznatkov.

exkurzia2017-1

exkurzia2017-2

Foto: doc. Ing. Michal Fabian, CSc.

 

Do pozornosti dávame dve najnovšie knižné tituly z dielne KAMaSI. Tým prvým je vedecká monografia "Numerické metódy mechaniky tuhého a poddajného telesa" autorského kolektívu J. Bocko, Š. Segľa. Monografia sa zaoberá výpočtovými metódami a technikami, ktoré sú využívané v mechanika kontinua a v mechanike mechanizmov pri návrhu, modelovaní, analýze a optimalizácií strojov a zariadení. Druhou publikáciou je vysokoškolská učebnica "Kmitanie mechanických sústav" autorov, J. Bocko, Š. Segľa, R. Huňady, ktorá slúži ako podporný študijný materiál k rovnomennému predmetu. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s jednotlivými formami kmitania a matematickými modelmi mechanických sústav pre popis a analýzu ich dynamického správania. Obidve publikácie sú k zakúpeniu v predajni odbornej literatúry Elfa, alebo k zapožičaniu v Univerzitnej knižnici TUKE.

nove knihy2

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam