Aktuality

Pozývame pedagógov KAMaSI a študentov inž. štúdia št. programov Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo a Mechatronika na besedu so študentmi AM, ktorí v rámci programu ERASMUS absolvovali zahraničný študijny pobyt na jednej z Belgických univerzít. Beseda sa uskutoční v utorok 1.3.2016 o 13:30 v učebni 421B. Účasť študentov je povinná.

Vitajte na novej stránke Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva. Dúfame, že sa Vám jej nový dizajn bude páčiť a že na nej nájdete všetky dôležité informácie a zaujímavosti.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam