Aktuality

Tento rok sme sa spolu s ostatnými katedrami Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva prvýkrát zapojili do organizácie Detskej univerzity TUKE. Vo štvrtok 14.7.2016 sme na našej katedre v rámci prvého turnusu privítali prvých 60 detských poslucháčov, prevažne žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl. Vymyslieť zaujímavý program a postarať sa o zábavu malých nadšencov vedy a techniky nebolo vôbec jednoduché, ale spolu s pracovníkmi ostatných katedier sme to zvládli na výbornú. V rámci našej aktivity nazvanej „Keď sa trasie svet“ sme deťom priblížili účinky mechanickej rezonancie. Pre deti sme pripravili niekoľko zaujímavých exponátov a experimentov, ktoré deti zaujali viac než sme si dokázali predstaviť. Deti boli skutočne aktívne, okamžite sa zapájali a o dobrovoľníkov nebola núdza. Už teraz sa tešíme na druhý turnus.

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

V rámci fakultného kola ŠVOČ 2016 získal autorský kolektív študentov št. programu Aplikovaná mechanika v zložení Bc. Martin Kučinský, Bc. Zuzana Polónyová a Bc. Juraj Kovaľ cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu študentskú vedeckú prácu v akademickom roku 2015/2016. Cenu študentom odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Študenti sa vo svojej práci venovali konštrukčnému návrhu a pevnostnej kontrole aero-disku osobného automobilu Škoda Superb. Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2016a  svoc2016b

svoc2016c  svoc2016d

Zdroj: www.sjf.tuke.sk

V dňoch 17.5. - 18.5. bude prebiehať školenie z programu Siemens NX zamerané na dynamiku tekutín a simulácie prúdenia. Školenie bude prebiehať v miestnosti 417B. Predpokladaný začiatok 8:30. Školenie lektoruje Ing. Juraj Záhradník zo spoločnosti SOVA Digital. Pozvaní sú študenti AM a SI a pedagógovia KAMaSI. Kurz pokrýva celý simulačný proces od prípravy modelu, cez sieťovanie, definovanie okrajových podmienok, až po výpočet a zobrazenie výsledkov.

 

Harmonogram školenia:
1. deň
Lekcia 1 – Úvod
Lekcia 2 – Vytvorenie objemu tekutiny (Fluid volume creation)
Lekcia 3 – Sieťovanie a materiály (Meshing and material properties)
Lekcia 4 – CFD (Computational fluid dynamics)

 

2. deň

Lekcia 5 – Počiatočné a okrajové podmienky (Flow initial conditions and boundary conditions)
Lekcia 6 – Nastavenie riešenia (Flow solution options and solving)
Lekcia 7 – Výsledky (Post processing results)
Lekcia 8 – Mapovanie výsledkov (Results mapping)

 

Bližšie informácie poskytuje doc. Huňady, Bc. Kučinský.

 

V rámci pravidelných seminárov Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva sa dňa 2.3.2016 o 13:00 hod. bude v miestnosti 417B konať prednáška na tému: "A general model for various cohesive frictional contacts". Prednášať bude doc. Ing. Roman Vodička, PhD. z Katedry aplikovanej matematiky, SvF, TUKE.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam