Aktuality

Volby do ASVoľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Strojníckej fakulty TU v Košiciach za volebný obvod č. 9 (Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva) sa budú konať dňa 27.10.2016 (štvrtok) v čase od 9:00 do 12:00 v zasadacej miestnosti č. 427B.

 

Q 300 ESPIElektronická speckle interferometria patrí medzi špecifické meracie metódy, ktoré na meranie posunutí a deformácií v priestore využívajú jav interferencie koherentného laserového svetla. Ide o bezkontaktnú metódu, ktorá sa v praxi najčastejšie využíva na testovanie šúčiastok a materiálov v leteckom, automobilovom, ale tiež kozmickom priemysle, kedy sa vyžaduje vysoko presné meranie. Často sú tieto systémy používané na testovanie netradičných materiálov, napr. vláknových a iných kompozitov. Výhodou ESPI meracích systémov je ich citlivosť. Tá sa v prípade posunutí pohybuje na úrovni stotín mikrometra, v prípade pomerných deformácií na úrovni citlivosti tenzometrov, t.j. 10-6. Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva disponuje meracím zariadením Q-300 od firmy Dantec Dynamics. Tomuto meraciemu zariadeniu je venované najnojšie video, ktoré nájdeš v našej katedrovej videogalérii.

 

V piatok 30.9.2016 sa konal jubilejný 10. ročník Európskej noci výskumníkov. Tento rok bolo podujatie paralelne organizované v 33 štátoch Európy. Jeho cieľom bolo priblížiť laickej verejnosti prácu vedcov a výskumníkov. Našu fakultu na podujatí reprezentovalo šesť vedeckých stánkov, z toho dva boli z našej katedry. Návštevníci sa v nich mohli dozvedieť, prečo praskol zvon slobody, alebo čo je to mechanická rezonancia.

Noc výskumníkov 2016

Noc výskumníkov 2016

Noc výskumníkov 2016

Noc výskumníkov 2016

 

emm12

V súčasnosti sa do predaja dostávajú dve nové vysokoškolské učebnice "Experimentálne metódy mechaniky - Digitálna obrazová korelácia" a "Experimentálne metódy mechaniky - Laserová vibrometria a ESPI", ktoré sú určené pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia odborov zameraných na mechaniku a expertízne činnosti v strojárstve. Keďže ide o vôbec prvú slovenskú učebnicu týkajúcu sa týchto moderných metód experimentálnej mechaniky, môže slúžiť aj ako vhodný podkladový materiál pri riešení bakalárskych, diplomových, či dizertačných prác. Oba tituly sú dostupné k zakúpeniu v predajni odbornej literatúry Elfa, alebo k zapožičaniu v Univerzitnej knižnici TUKE. Bližšie informácie o knihách nájdete tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam