Aktuality

Po úspešnej akreditácii inžinierskeho št. programu Strojné inžinierstvo, prešiel európskou akreditáciou EUR-ACE® aj bakalársky št. program. Strojné inžinierstvo tak patrí do skupiny medzinárodne akceptovaných študijných programov. Akreditácia pod záštitou zástupcov praxe a priemyslu je zárukou, že ide o kvalitne pripravený št. program s perspektívou pracovného uplatnenia jeho absolventov a absolventiek v odbore štúdia a to na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.

Ďalšie informácie:
Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE®
European Network for Accreditation of Engineering Education

Certifikát Strojné inžiniersto - Euro-inžinier

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam