Aktuality
KAPACITA KURZU JE NAPLNENÁ!

Kurz Abaqusu

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka inžinierského štúdia AM a SI a pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia SI, ktorí majú záujem pokračovať v inžinierskom štúdiu na KAMaSI. Kurz je zameraný na štrukturálne analýzy a simulácie s využitím programu Abaqus/CAE.

Obsahová náplň kurzu:

  • Základy modelovania.
  • Tvorba siete konečných prvkov.
  • Materiálové modely.
  • Okrajové podmienky.
  • Kontakty.
  • Lineárna a nelineárna statika.
  • Lineárna dynamika.

Kurz začne v 4. týždni zimného semestra a bude sa konať pravidelne každý týždeň v dohodnutom čase v miestnosti č. 417B. Maximálny počet účastníkov je 15. Kurz povedie doc. Huňady. Záujemcovia sa môžu hlásiť emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Q 400Metóda digitálnej obrazovej korelácie patrí k relatívne mladým metódam experimentálnej mechaniky. Ide o optickú metódu, ktorá na meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore využíva precízne digitálne videokamery. Naša katedra disponuje dvomi meracími zariadeniami Q-400 a Q-450 od firmy Dantec Dynamics, ktoré sú súčasťou Laboratória moderných optických metód. Tieto korelačné systémy využívame pri skúmaní materiálových vlastností, pri deformačnej analýze konštrukčných prvkov, pri analýze kmitania alebo pri určovaní modálnych parametrov mechanických štruktúr. V katedrovej videogalérii nájdeš video, ktoré zachytáva prípravu a priebeh merania deformácie cyklistickej prilby pri pádovej skúške. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Do video galérie pribudlo ďalšie video o experimentálnych a numerických metódach v aplikovanej mechanike. V tomto videu je prezentovaná odporová tenzometria, metóda odvŕtavania pre určovanie zvyškových napätí, ďalej photosress a transmisná fotoelasticimetria. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Oddnes je súčasťou našej internetovej stránky aj video galéria, kde sa z času na čas budú objavovať zaujímavé videá tykajúce sa vedecko-výskumných aktivít a štúdia na našej katedre. Video galériu nájdete v záložke Katedra. Prvé video, ktoré sme si pre Vás pripravili, prezentuje časť experimentálnych a numerických metód, ktorými disponujú naše katedrové laboratóriá a ktoré si máte možnosť osvojiť počas svojho štúdia. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam