Laboratória katedry

Analýza mechanických sústav (B432)

Zodp. osoba: Ing. Martin Hagara, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Analýza mechanických sústav (B432)


Zameranie laboratória

Tréningové pracovisko je primárne určené na výuku výpočtových metód mechaniky, zároveň však slúži aj ako prednášková miestnosť katedry s kapacitou približne 20 študentov. Cvičenia sú zamerané na prípravu študentov pre prácu s modernými softvérovými prostriedkami z oblasti počítačového modelovania, výpočtov, tvorby výrobných procesov a pod. V závislosti od vyučovaného predmetu sa študenti učia:

 • vytvárať plošné a objemové modely súčiastok alebo zostáv,
 • vytvárať matematické a numerické modely mechanických sústav,
 • vykonávať statické, kinematické a dynamické simulácie sústav tuhých telies,
 • analyzovať napäťovo-deformačné stavy s využitím metódy konečných prvkov.

Súčasťou aktivít tréningového pracoviska sú aj odborné semináre, ktoré sa konajú pravidelne pod záštitou vedúceho katedry a ktoré sú určené pre študentov a zamestnancov. Prednášky vedú renomovaní vedeckí pracovníci zo slovenských a zahraničných univerzít, resp. akadémií vied. Pre študentov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo sú nad rámec výučby organizované semestrálne kurzy numerického modelovania (NX Nastran, Abaqus,...).

Súčasťou pracoviska je aj vedecká knižnica (miestnosť č. 418B), ktorá je zameraná na významné súčasné knižné publikácie, najmä z oblasti strojných technológií, nanomateriálov, mechaniky a experimentálneho a numerického modelovania.

Technické vybavenie pracoviska

Miestnosť je vybavená 15 výkonnými počítačmi, interaktívnou tabuľou a videoprojektorom.

Softvérové vybavenie pracoviska

 • Siemens NX 11 + NX Nastran
 • SIMULIA Abaqus/CAE 2017
 • Ansys 18.0
 • SolidWorks 2017/18
 • Matlab R2018
 • MSC.Adams
 • individuálne licencie na programy: Rhinoceros 5.0 (1ks), AutoCAD 2015 (3ks), Minitab 17 (1ks), Mach 3 CNC (1 ks), SolidCAM (1ks), Win PC-NC (2ks)

Analýza mechanických sústav (B432)

Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam