Laboratória katedry

Reflexná fotoelasticimetria Photostress (B417)

Zodp. osoba: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Reflexná fotoelasticimetria Photostress (B417)


Zameranie laboratória

Kvantitatívna a kvalitatívna napäťová analýza pomocou opticky citlivých materiálov. Napäťová analýza reálnych objektov aplikáciou opticky citlivých povrstvení pri statickom a dynamickom zaťažení, s poloautomatizovaným cyklom určovania napätosti v bode meraného objektu.

Prístrojové vybavenie laboratória

  • odrazový polariskop Vishay LF/Z-2,
  • odrazový polariskop Vishay Model 040,
  • reflexný polariskop Vishay Model 030 s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou,
  • stroboscopic systém Vishay Model 23B,
  • zariadenie pre odlievanie opticky citlivých dosiek,
  • univerzálny zaťažovací systém.


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam