Laboratória katedry

Modelovanie mechanických sústav (B426)

Zodp. osoba: Ing. Pavol Lengvarský

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Modelovanie mechanických sústav (B426)


Zameranie laboratória

Pracovisko je zamerané na využitie výpočtových metód mechaniky pri tvorbe a analýze mechanických sústav s využitím najmodernejších softvérových prostriedkov CAE a CAD. Študenti sú vzdelávaní a získavajú praktické skúsenosti využiteľné v ich ďalšom priebehu štúdia a následne v inžinierskej praxi. Súčasťou pracoviska je trinásť pracovných staníc (PC), interaktívna tabuľa s projektorom a multimediálny projektor, ktoré prispievajú ku kvalitnej výučbe.

Softvérové vybavenie pracoviska

  • Siemens NX 10 + NX Nastran
  • SIMULIA Abaqus/CAE 6.14
  • Ansys 17.0
  • SolidWorks 2016/17
  • Matlab R2014
  • MSC.Adams


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam