Laboratória katedry

Modelovanie mechanických sústav (B426)

Zodp. osoba: Ing. Pavol Lengvarský

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Modelovanie mechanických sústav (B426)


Zameranie laboratória

Pracovisko je zamerané na využitie výpočtových metód mechaniky pri tvorbe a analýze mechanických sústav s využitím najmodernejších softvérových prostriedkov CAE a CAD. Študenti sú vzdelávaní a získavajú praktické skúsenosti využiteľné v ich ďalšom priebehu štúdia a následne v inžinierskej praxi. Súčasťou pracoviska je trinásť pracovných staníc (PC), interaktívna tabuľa s projektorom a multimediálny projektor, ktoré prispievajú ku kvalitnej výučbe.

Softvérové vybavenie pracoviska

 • Siemens NX + NX Nastran
 • SIMULIA Abaqus/CAE
 • Ansys
 • SolidWorks
 • Matlab
 • MSC.Adams

Vyučované predmety:

 • Aplikácie počítačových a experimentálnych metód mechaniky v strojárstve (SI, Ing.)
 • Počítačová mechanika (SI, Bc.)
 • Numerické metódy mechaniky I a II (SI, Ing.)
 • Dynamika mechanických sústav (SI, Bc.)
 • Počítačová simulácia mechanických sústav (SI, Bc.)
 • Kmitanie mechanických sústav (SI, Ing.)
 • Hluk a vibrácie (SI, Ing.)
 • Využitie Matlabu v mechanike (SI, Bc.)
 • Monitorovanie a analýza dát pri experimente (SI, Bc.)
 • Programové aplikácie v mechanike (SI, Bc.)
 • Mechanizmy strojov (SI, Ing.)
 • Diplomové práce a záverečné práce (SI, Ing./Bc.)
 • Semestrálny projekt (SI, Ing.)


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam