Laboratória katedry

Laboratórium moderných optických metód mechaniky (B419)

Zodp. osoba: doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Súčasným trendom v experimentálnej mechanike sú optické a bezkontaktné meracie techniky, ktoré na meranie využívajú rôzne formy elektromagnetického vlnenia alebo žiarenia. Aj keď sú princípy týchto metód známe už celé desaťročia, najväčší rozmach zažívajú práve teraz. Ich súčasný progres je úzko spätý s pokrokom, ktorý sa dosahuje na poli optiky a výpočtovej techniky. Drahé meracie prístroje sa stávajú čoraz viac dostupnejšie, rozmerovo kompaktnejšie, pritom si zachovávajú vysoký štandard merania. Mnohé z nich možno pritom do istej miery považovať za nekonvenčné, keďže ich nasadenie je efektívne práve tam, kde klasické metódy zlyhávajú.

Laboratórium moderných optických metód mechaniky disponuje niekoľkými špičkovými zariadeniami tohto typu. Tieto prístroje sú využívané nielen v rámci plnenia vedecko-výskumných úloh, ale aj pri výučbe. Študenti št. programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo sa majú možnosť s týmito zariadeniami oboznámiť v rámci praktickej prípravy, alebo počas riešenia svojich záverečných prác.

Laboratórium moderných optických metód mechaniky (B419)


Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na rozvoj a využitie moderných optických metód pri experimentálnej analýze mechanických sústav. Expertízna činnosť laboratória je zameraná na:

 • určovanie materiálových vlastností konvenčných i nekonvenčných materiálov, ako sú kompozity, guma, plasty a pod.,
 • celopoľové napäťovo-deformačné analýzy a skúšanie rôznych konštrukčných prvkov pri statickom alebo dynamickom zaťažení (rázové skúšky),
 • analýza kmitania mechanických sústav (prevádzkové kmitanie, vibrodiagnostika),
 • experimentálna a prevádzkové modálna analýza.

Prístrojové vybavenie laboratória

Q-400 Dantec Dynamics (3D DIC)
Q-400 Dantec Dynamics

 • 3D digitálna obrazová korelácia s vysokým rozlíšením
 • Umožňuje vykonávať celopoľové bezkontaktné meranie 3D posunutí a pomerných deformácií pri statickom zaťažení.
 • Rozlíšenie CMOS senzora kamier: 5 Mpx
 • Oblasť merania: mm2 – m2
 • Citlivosť merania: 1/100 000 obrazového poľa (cca. desatiny μm)
 • Využitie: Testovanie súčiastok. Určovania materiálových vlastností.


Q-450 Dantec Dynamics (3D DIC High-speed)
Q-450 Dantec Dynamics

 • 3D vysokorýchlostná digitálna obrazová korelácia
 • Umožňuje vykonávať celopoľové bezkontaktné meranie 3D posunutí a pomerných deformácií pri dynamickom zaťažení a za pohybu (vrátane rázu).
 • Rozlíšenie CMOS senzora kamier: 1 Mpx
 • Dynamický rozsah: 3140 fps pri plnom rozlíšení senzora. Pri redukovanom rozlíšení až 50 000 fps.
 • Oblasť merania: mm2 – m2
 • Citlivosť merania - Posunutia: jednotky μm, Pomerné deformácie: 10-4 strain
 • Využitie: Testovanie súčiastok. Určovania materiálových vlastností. Analýza kmitania. Experimentálna modálna analýza. Meranie rýchlych dejov.

Q-300 Dantec Dynamics (3D ESPI)
Q-300 Dantec Dynamics

 • 3D elektronická speckle interferometria (na meranie využíva koherentné laserové svetlo)
 • Umožňuje vykonávať celopoľové vysoko presné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom alebo tepelnom zaťažení.
 • Citlivosť merania - Posunutia: 0,03 - 0,1 μm, Pomerné deformácie: 10-6 strain
 • Max. oblasť merania: 200x300 mm
 • Využitie: Vysokocitlivá napäťovo-deformačná analýza. Testovanie súčiastok. Určovania materiálových vlastností. Určovanie koncentrátorov napätosti.


Meracia platforma PULSETM Brüel & Kjær
Pulse Brüel & Kjær LAN-XI

 • Univerzálna meracia platforma slúžiaca na merania a analýzu kmitania a zvuku. Jej základom je modulárny viackanálový multianalyzátor tvorený modulmi Lan-XI a komplexný softvérový balík Pulse LabShop disponujúci vyspelými analytickými nástrojmi zameranými na konkrétne expertízne činnosti.
 • Frekvenčný rozsah: 0 – 51,2 kHz
 • Dynamický rozsah: 120 až 160 dB (v závislosti od šírky pásma)
 • Možnosť pripojenie CCLD snímačov s podporou ICP® a DeltaTron®, alebo snímačov s priamym napäťovým výstupom.
 • Využitie: Experimentálna modálna analýza, prevádzková analýza kmitania, vibrodiagnostika, analýza hluku.

Polytec PDV-100
Polytec PDV-100

 • Jednobodový laserový vibrometer pre analýzu kmitania.
 • Max. merací rozsah: 500 mm/s
 • Frekvenčný rozsah: 0 – 22 kHz
 • Pracovná vzdialenosť: 0,1 – 30 m
 • Využitie: Meranie odoziev kmitania štruktúry.
Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam