Laboratória katedry

Odporová tenzometria a redistribúcia zvyškových napätí (B431)

Zodp. osoba: doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Jednou z dôležitých oblastí, ktorým je potrebné sa venovať je určovanie zvyškových napätí. Tie majú významný vplyv na celkovú životnosť konštrukcie a problematicky sa stanovujú. Zvyškové napätia je možné určiť len pomocou experimentálnych metód. Najčastejšou používanou skupinou metód slúžiacich na určovanie zvyškových napätí sú polodeštrukčné metódy. Z nich je najznámejšia a najviac využívaná metóda odvŕtavania. V laboratóriu Odporovej tenzometrii a redistribúcii zvyškových napätí sa prevažne venujeme tejto metóde. Okrem nej sa v poslednej dobe vo veľkej miere venujeme metóde Ring Core, ktorá je odvodená od metódy odvŕtavania a jej cieľom je eliminovať nedostatky, ktoré sú pri metóde odvŕtavania.

V laboratóriu Odporovej tenzometrii a redistribúcii zvyškových napätí sa nachádza niekoľko špičkových zariadení, ktoré sa používajú pri uvedených metódach. Nachádza sa tu napríklad merací systém RS-200 od americkej firmy VISHAY. Systém MTS-3000 od talianskej firmy SINT. Tieto dva systémy slúžia na určovanie zvyškových napätí pomocou metódy odvŕtavania. Pre analýzu zvyškových napätí pomocou metódy Ring Core je k dispozícií merací systém MTS-3000 Ring Core, taktiež od firmy SINT. Tieto prístroje sú využívané nielen v rámci plnenia vedecko-výskumných úloh, ale aj pri výučbe. Študenti št. programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo sa majú možnosť s týmito zariadeniami oboznámiť v rámci praktickej prípravy, alebo počas riešenia svojich záverečných prác.

Odporová tenzometria a redistribúcia zvyškových napätí (B431)


Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na rozvoj a využitie tenzometrických metód pri experimentálnej analýze mechanických sústav. Expertízna činnosť laboratória je zameraná na:

 • určovanie zaťaženia konštrukcií pomocou odporových tenzometrov,
 • analýza zvyškových napätí pomocou polodeštrukčných metód.

Prístrojové vybavenie laboratória

Vishay RS-200

 • systém slúžiaci na určovanie zvyškových napätí pomocou metódy odvŕtavania,
 • čisto mechanický systém,
 • možnosť realizovať pomalorýchlostné a vysokorýchlostné odvŕtavanie.

SINT MTS-3000

 • systém slúžiaci na určovanie zvyškových napätí pomocou metódy odvŕtavania,
 • automatizovaný systém,
 • vysokorýchlostné odvŕtavanie s priemerom otvoru 1,6 mm.

SINT MTS-3000 Ring Core

 • systém slúžiaci na určovanie zvyškových napätí pomocou metódy Ring Core,
 • automatizovaný systém,
 • vytváranie prstencovej drážky.

Tenzometrické aparatúry:

 • HBM Spider 8,
 • Vishay P-3,
 • Vishay P-3500 a SB-10


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam