Laboratória katedry

Experimentálna analýza napätosti (B430)

Zodp. osoba: Ing. Peter Sivák, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, 4. posch., B-blok

Experimentálna analýza napätosti (430B)


Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na experimentálnu analýzu deformácií a napätí tenzometrickými metódami, osobitne metódou elektrickej odporovej tenzometrie. Slúži na výrobu vzoriek respektíve všeobecne experimentálnych objektov, na ich prípravu a realizáciu tenzometrických meraní. Je k dispozícii študentom na bežnú výučbu a na činnosti súvisiace s realizáciou záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) prác. Je tiež k dispozícii aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom KAMaSI pre účely vedecko-výskumnej činnosti. Je vybavené štandardnou meracou technikou (experimentálnymi zariadeniami) na báze elektrickej odporovej tenzometrie a všetkým potrebným príslušenstvom.

Prístrojové vybavenie laboratória

  • Portable Strain Indicator VISHAY P-3500
  • Switch and Balance Unit VISHAY SB-10


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam