AKTUALITY

Dnes je 23. november 2014, meniny má Klement

Vyhlásenie volieb dekana Sjf TUKE

Akademický senát na svojom zasadnutí dňa 05.novembra 2014 vyhlásil voľby na funkciu dekana SjF. Zároveň schválil časový harmonogram volieb: 

Cena za vedu a techniku 2014

Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Tohoročné Ceny za vedu a techniku nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďakovný list spoločnosti Getrag Ford Transmissions Slovakia

Ďakovný list spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Kandidát na funkciu dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 5.11.2014 schválil voľby dekana a časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach. V zmysle Zásad volieb dekana SjF TUKE,  príloha č. 4, Štatútu SjF TUKE, bol na funkciu dekana SjF navrhnutý:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

Stránky

Subscribe to Front page feed