AKTUALITY

Dnes je 29. november 2014, meniny má Vratko

Uznesenie zo zasadnutia AS SjF TU

Akademický senát SjF TUKE na zasadnutí dňa 27. novembra 2014 zvolil Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. za dekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

Motivačné štipendiá zo štátnej dotácie v roku 2014/2015

Na základe slovenskej legislatívy a metodického pokynu AS TUKE oznamujeme, že v tomto akademickom roku boli priznané pánom dekanom SjF TUKE motivačné štipendiá uvedeným študentom:

Vystúpenie kandidátov na dekana

V piatok 21.11.2014 sa na Strojníckej fakulte TUKE uskutočnilo verejné vystúpenie kandidáta na funkciu dekana fakulty pre nastávajúce funkčné obdobie 2015 – 2019, na ktorom sa zúčastnili pedagógovia a študenti fakulty. Prof. Ing. Ervin Lumnitzer,PhD., predseda Akademického senátu SjF predstavil Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc., súčasného dekana fakulty, ako jediného kandidáta na túto funkciu.

Cena za vedu a techniku 2014

Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Tohoročné Ceny za vedu a techniku nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďakovný list spoločnosti Getrag Ford Transmissions Slovakia

Ďakovný list spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Stránky

Subscribe to Front page feed