Dnes je 29. november 2015, meniny má Vratko

Strojnícka fakulta TUKE sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vo februári 2015  vyhlásil 16. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

Súťaž bola vyhlásená pre tri kategórie

Dôležitý oznam pre študentov

Zápis predmetov do indexu pre denné štúdium v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania sa uskutoční od 30.11.2015 do 3.12.2015 v rámci výučby.

Rozpis zápisov je v tejto tabuľke.

Prednáška Ing. Jaroslava Holečka, PhD., hosťujúceho profesora - na stiahnutie + fotogaléria

Prednáška výkonného viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Ing. Jaroslava HOLEČKA, PhD. hosťujúceho profesora na aktuálnu tému: „Vysoká škola ako príprava na povolanie alebo aby každý absolvent mal uplatnenie“, ktorá sa konala dňa 27.11.2015 v ZP3, je dostupná a môžte si ju stiahnuť v tomto odkaze.

Fotogaléria TU

KAMAX Trainee program

Projekt, ktorý umožňuje šikovným absolventom získať prax v zahraničí, v prípade úspešného ukončenia aj pracovný pomer na dobu neurčitú. Projekt spočíva v tom, že úspešný uchádzač bude rotovať v podnikoch KAMAXU po dobu 18 mesiacov (zhruba 4-5 mesiacov v jednej pobočke - Nemecko, Španielsko, USA, Čína a pravdepodobne Bardejov alebo ČR - záleží od pôvodu uchádzača).

Pracovné ponuky - CRYTUR s.r.o.

CRYTUR, spol. s r.o. - česká, stabilní, trvale rostoucí, exportně zaměřená společnost v oblasti špičkových technologií (monokrystaly, elektronová mikroskopie, lasery aj.) se 130 zaměstnanci a obratem 160 mil. Kč hledá kandidáty na pozici

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila hodnotenie fakúlt vysokých škol.

Strojnícka fakulta TUKE si polepšila vo všetkých hlavných ukazovateľoch, najmä grantovej úspešnosti, citačnom výkone a atraktivite štúdia a poskočila z 15. až na 6. miesto!

Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu

Súťaž SmartUp Slovakia Hackathon

http://www.enterpriseslovakia.sk/

https://www.facebook.com/Enterprise-Slovakia-924439960977226/

Registrovaní súťažiaci budú mať možnosť počas trvania sútaže konzultovať svoj postup s odborníkmi z PwC, SPP a Slovenských elektrární, ktoré je naplánované na 19.11.2015. Títo experti bude tiež radi odpovedať na otázky a objasnia všetky pochybnosti zo strany súťažiacich družstiev. Podrobnosti o podujatí Vám čoskoro zašleme.

Peter Balík

Bukóza Holding, a.s. - tvoja voľba pre budúcnosť

Pracovná ponuka - Kamax k.s. - konštruktér

Náplň práce:
• Vývoj nástrojov pre lisovanie za studena
• Vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie pre výrobu
• Tvorba technologických postupov
• Vytváranie programov v ISO/DIN kóde
• Spoluúčasť na projektoch
• Práca v tíme

Oznámenie o konaní verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác

Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa uskutočnia:

 

Habilitačné prednášky

v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, prízemie, B - blok

dňa 25. novembra 2015

Stránky

Subscribe to Strojnícka fakulta TU v košiciach RSS