Dnes je 01. september 2015, meniny má Drahoslava

Výberové konanie - docenti na KM, KARaKR, KBIaM

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult.prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Zápisy na ak. rok 2015/2016

Pracovné ponuky - Sova Digital

Zápisy doktorandského štúdia

Povinná prax v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

Upozorňujeme študentov 2.ročníka bakalárskeho štúdia a 1.ročníka inžinierskeho štúdia, že počas letných prázdnin majú vykonať výrobno-odbornú prax v strojárskom podniku. Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.sjf.tuke.sk/prax-pre-studentov

Otvorenie laboratórií Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky

Dňa 26.6.2015 o 10.30 boli slávnostne otvorené laboratória Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Laboratória sa nachádzajú v budove PK8 – Park Komenského 8 v areáli TUKE. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. - rektor Technickej univerzity v Košiciach, Ing. Marcel Behún, PhD. - kvestor, Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., - dekan Strojníckej fakulty a ďalší zástupcovia fakult a katedier.

II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Prijímacie konanie dňa:  26. augusta 2015
Prihlášky podať do :  10. 08. 2015 

Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia

Žiadame absolventov bakalárskeho štúdia, aby 30. 06. 2015 prišli slávnostne oblečení 45 minút pred začiatkom odovzdávania diplomov.

Dňa 30. 06. 2015 absolventi svojím podpisom potvrdia prevzatie diplomu v knihe absolventov, odovzdajú potvrdené tlačivo o vrátení kníh a učebných pomôcok. Následne im bude vydané potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia a prevezmú si výkaz o štúdiu.

Sova Digital - vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu 2015

Spoločnosť SOVA Digital vyhodnotila súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.

Kritériá hodnotenia pri bakalárskych a diplomových prácach boli:

Pracovné ponuky - Continental

Stránky

Subscribe to Strojnícka fakulta TU v košiciach RSS