AKTUALITY

Dnes je 02. september 2014, meniny má Linda

Oznam - zápisy

Zápisy uchádzačov o štúdium z II. kola prijímacieho konania budú:

Bc. - A, B, C, D, denné aj externé - 17.9.2014 - 8:30 - P26

Ing. - A, B, denné aj externé - 17.9.2014 - 13:00 - P26

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme - II. kolo sa uskutoční dňa 27. augusta 2014

Jazykový test sa uskutoční o 8:30 h v učebni I/38.

Výberové konanie - docent na KR a KPaEI

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Výberové konanie - profesor na KR a KPaEI

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach výberové konanie: 

Ponuka možnosti štúdia v 2. stupni na Sjf TU v Košiciach

Ponúkame Vám možnosť uchádzať sa o štúdium v jednom z nasledujúcich akreditovaných študijných programov v 2. kole prijímacieho konania v akademickom roku 2014/2015:

Pracovná ponuka procesný inžinier

Ponuka zaujímavej práce v spoločnosti pôsobiacej v oblasti strojárstva a plastovej výroby na pozícií, kde sa môžete zúčastňovať na zmenách produktov a procesov.

Od Vás sa bude vyžadovať porozumieť výrobným procesom v rámci spoločnosti a jej základným nástrojom a následne poskytovať podporu a zlepšenia týchto procesov.

Stránky

Subscribe to Front page feed