AKTUALITY

Dnes je 23. august 2014, meniny má Filip

Oznam - zápisy

Zápisy uchádzačov o štúdium z II. kola prijímacieho konania budú:

Bc. - A, B, C, D, denné aj externé - 17.9.2014 - 8:30 - P26

Ing. - A, B, denné aj externé - 17.9.2014 - 13:00 - P26

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme - II. kolo sa uskutoční dňa 27. augusta 2014

Jazykový test sa uskutoční o 8:30 h v učebni I/38.

Výberové konanie - docent na KR a KPaEI

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Výberové konanie - profesor na KR a KPaEI

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na Technickej univerzite v Košiciach výberové konanie: 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznamujem Vám, že na Katedre priemyselného inžinierstva a manažmentu Strojníckej fakulty TUKE sa bude obsadzovať voľné pracovné miesto výskumného pracovníka.

 

Požiadavky:

Ponuka možnosti štúdia v 2. stupni na Sjf TU v Košiciach

Ponúkame Vám možnosť uchádzať sa o štúdium v jednom z nasledujúcich akreditovaných študijných programov v 2. kole prijímacieho konania v akademickom roku 2014/2015:

Stránky

Subscribe to Front page feed