Dnes je 06. október 2015, meniny má Natália

Deň otvorených dverí TUKE 2015

Zápisnica z volieb do Akademického senátu

ZÁPISNICA HLAVNEJ VOLEBNEJ KOMISIE Z VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU STROJNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI
VOLEBNÝ OBVOD č. 17 A 19

Zloženie volebnej komisie: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
Predseda volebnej komisie: prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Členovia volebnej komisie: Bc. Miroslava Jamborová

1. Termín a miesto konania volieb: 1.10.2015
zasadacia miestnosť DSjF TU v Košiciach

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ústavu

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v y h l a s u j e v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Zásad výberového konania na obsadzovanie miest funkcií na Technickej univerzite v Košiciach výberové konanie na funkciu riaditeľa ústavu:

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu SjF - študentská časť

Voľby vo volebných obvodoch č. 17 až 19 (študentská časť) dňa 1.10.2015 od 8:00 do 14:00 v zasadacej miestnosti dekanátu SjF na 1. poschodí.

Zažite niečo iné! Dajte si do Vášho štúdia SPICE!

Zapojte sa do SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk

Oznam

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme, že dňa 05.10.201510:00 hod. sa v zasadačke Dekanátu SjF uskutoční odovzdanie diplomov.

Po prevzatí diplomu je potrebné, aby absolventi podpisom na študijnom oddelení potvrdili prevzatie diplomu v knihe absolventov a odovzdali potvrdené tlačivo o odovzdaní kníh a učebných pomôcok (ak tak už neurobili).  Následne bude absolventom vrátený výkaz o štúdiu.

Zahájenie akademického roka 2015/2016

Dekan Strojníckej fakulty TUKE slávnostne zahájil akademický rok 2015/2016 v Štátnom divadle v Košiciach za účasti zamestnancov fakulty.

Rozvrhy na ZS 2015/16

aktuálne rozvrhy a rozdelenie do skupív v I.stupni štúdia (Bc.) na zimný semester 2015/2016

http://www.sjf.tuke.sk/bc-rozvrhy

aktuálne rozvrhy v II.stupni štúdia (Ing.) na zimný semester 2015/2016

http://www.sjf.tuke.sk/ing-rozvrhy

23.09.2015 pridané rozvrhy pre externé štúdium

Oznam

Otvorenie akademického roka 2015/2016 bude dňa 21. 9. 2015 v AULE MAXIMA o 11,00 hod.

Výučba v prvých ročníkoch 1. stupňa vysokoškolského štúdia bude prerušená od 10,50 - 12,20 hod.

Žiadame študentov prvých ročníkov v 1. stupni štúdia, aby sa pod vedením pedagógov zúčastnili otvorenia akademického roka.

Na SjF TUKE je ešte možné podať prihlášku

Bakalárske štúdium: Strojné inžinierstvo - v dennej forme štúdia

Inžinierske štúdium: Energetické stroje a zariadenia - v dennej forme štúdia

                              Priemyselné inžinierstvo - v dennej aj externej forme štúdia

Termín podania: do 30.septembra 2015

Stránky

Subscribe to Strojnícka fakulta TU v košiciach RSS