Dnes je 26. máj 2015, meniny má Dušan

Štúdium na Strojníckej fakulte

Cena profesora Nemessányiho za najlepšie diplomové práce v oblasti plynárenstva pre rok 2014

Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2014" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví. 2. cenu v oblasti - technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve získal absolvent Strojníckej fakulty TUKE Ing. Branislav ŽATKOVIČ.

Technické kreslenie v zrkadle času

Ponuka práce - konštruktér

Pozícia : Konštruktér

Miesto práce:  Liptovský Hrádok

Termín nástupu: ihneď

Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia

Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 30. júna 2015 (utorok) v Aule Maxima

8:30 h  Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva

Environmentálne manažérstvo

Manažment technických a environmentálnych rizík

Pracovná ponuka StankoTech, s r.o.

Vážený študent,

Zväz automobilového priemyslu SR má nové vedenie

Novým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR sa stal Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Vo funkcii vystriedal Jaroslava Holečka, ktorý po 3 rokoch opúšťa vedúcu pozíciu a ďalej bude pôsobiť na pozícii výkonného viceprezidenta. Spolu s novým prezidentom Valné zhromaždenie ZAP SR 22. apríla nanovo zvolilo aj viceprezidentov, Výkonný výbor a Dozornú radu ZAP SR.

Oznámenie o konaní verejných habilitačných prednášok a obhajob habilitačných prác

Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa uskutočnia:

 

Habilitačné prednášky

v posluchárni P/26 Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, prízemie, B - blok

dňa 20. mája 2015

Ponuka práce - vývojový konštruktér

HS, a.s. (Hriňovské strojárne) je súkromná, globálne pôsobiaca spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, založená v roku 1954. Vyvíjame a vyrábame širokú paletu prevodoviek, náprav, diferenciálov a pohonov. Naše výrobky majú uplatnenie v stavebnej, poľnohospodárskej a komunálnej technike, priemysle ale aj oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Okrem výroby produktov spÍňajúcich najvyššie kvalitatívne nároky sa zameriavame hlavne na návrh a vývoj v oblasti prevodov a pohonov.

Continental Matador Rubber, s r.o. – možnosť uplatnenia sa pre študentov SjF

Dňa 16.04.2015 o 11.00 hod. sa na Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v miestnosti P26 konala prednáška spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. s názvom „Let your ideas shape the future“.

Prednášku oficiálne otvorila prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prodekanka Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni štúdia.

Stránky

Subscribe to Strojnícka fakulta TU v košiciach RSS