AKTUALITY

Dnes je 01. apríl 2015, meniny má Hugo

Pokyn dekana - Dekanské voľno

Dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach udeľuje dekanské voľno študentom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na deň 7.4.2015 - utorok.

Výberové konanie - Profesori

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult.prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Výberové konanie - Docenti

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult.prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Výberové konanie - Odborní asistenti

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult.prof. Ing. František Trebuňa, CSc. v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z.

Výberové konanie - Výskumní pracovníci

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult.prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

Stránky

Subscribe to Front page feed