AKTUALITY

Dnes je 18. apríl 2014, meniny má Valér

ŠVOČ 2014 - organizačné zabezpečenie

V zmysle rozvoja študentských aktivít vyhlasujem pre rok 2014 konferenciu študentov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v študentskej vedeckej a odbornej činnosti na deň 14. 5. 2014.

Pokyn dekana o udelení dekanského voľna

Na základe rozhodnutia vedenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach

u d e ľ u j e m  d e k a n s k é   v o ľ n o  

všetkým študentom denného štúdia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na deň

Pracovné ponuky firmy LVD

Firma LVD ponúka zaujímavé pracovné príležitosti a výzvy vo svojich 2 výrobných prevádzkach v Tornali a v Servisnom stredisku v Košiciach:

pracovná pokuna 1

Súťaž inžinierov 2013

Študentská organizácia BEST TUKE Košice, v spolupráci so spoločnosťou Schneider Electric slovakia, s.r.o., zorganizovala už 6.ročník súťaže o najlepšie diplomové a bakalárskepráce a semestrálne projekty. Súťažiaci prihlásení do súťaže boli odborne hodnotení výberovou komisiou, ktorá bola zložená z odborníkov zo spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s.r.ro. Počas školského roka 2012/2013 sa do súťaže so svojimi prácami prihlásilo spolu 10 študentov z troch rôznych fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

Stránky

Subscribe to Front page feed