Štátnicové otázky

Akademický rok 2018/2019
Aktualizované 07.05.2019

 

Št. program: Strojné inžinierstvo    


Bakalársky stupeň

Dynamika mechanických sústav
Mechatronika sústav
Odolnosť prvkov mechanických sústav
Výrobné stroje a zariadenia


Inžiniersky stupeň

Aplikácia počítačových a experimentálnych metód mechaniky v strojárstve
Pohonné a prevodové mechanizmy

 

Št. program: Aplikovaná mechanika    


Inžiniersky stupeň

Aplikácia experimentálnych metód mechaniky
Aplikácia počítačových metód mechaniky

 

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam