Oznamy pre študentov

V stredu 27.4.2016 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Katedrového kola by sa mali zúčastniť všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo. Súťaže sa môžu zúčastniť aj študenti z nižších ročníkov, t.j. 1.Ing.AM, 1.Ing.SI a 2.,3.Bc.SI.

Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť do 25.4.2016. Je potrebné podať prihlášku do katedrového kola a spolu s ňou odovzdať písomnú prácu v rozsahu 15 až 20 strán v textovej podobe (hrebeňová väzba alebo väzba v liste). Víťazi postupujú do fakultného kola, v ktorom môžu získať hodnotné ceny.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam