Oznamy pre študentov

Firma SVS FEM vyhlasuje študentskú súťaž zameranú na riešenie ľubovoľnej originálnej úlohy v prostredí ANSYS. Cieľom súťaže je objaviť kvalitných výpočtárov a vhodných študentov pre doktorandské štúdium v oblasti numerických simulácií.
Súťažiaci majú možnosť získať:
-    vecné ceny (Apple iPad mini),
-    individuálne vzdelanie vo zvolenej oblasti od firmy SVS FEM,
-    príležitosť pre osobný rast.    
Bližšie informácie o súťaži a registračný formulár sú dostupné na stránke: www.svsfem.cz/soutez

sutaz ansys

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam