Oznamy pre študentov

Št. program:        Strojné inžinierstvo (Ing.)

                       Mechanichal engineering (Ing. + Bc.)

Dátum konania:    29.5.2024

Miestnosť:            B416

 

Predseda komisie:   prof. Ing. Ján Vavro, CSc. – FPT TrU AD Trenčín

Členovia:                prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. SjF TUKE 

                             prof. Ing. Miroslav Pástor, PhD. – SjF TUKE 

                             doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.  – SjF TUKE 

                             doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. – SjF TUKE 

                             doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.  – SjF TUKE 

                             Ing. Jozef Kočan, PhD.

                                   

Tajomník / Secretary:       Ing. Pavol Lengvarský, PhD.

Zapisovateľ / Registrar:     Ing. Martina Hančinová

 

Zoznam študentov / Student list

1 Ehei Stepan SI_Ing_D_sk
2 Maslova Anna SI_Ing_D_sk
3 Matovič Martin SI_Ing_D_sk
4 Ostashko Viktor SI_Ing_D_sk
5 Mohan Kumar Bharath Gowda SI_Ing_D_en
6 Sugumar Nandhakumar Koushick SI_Ing_D_en
7 Lukose Bibin SI_Ing_D_en
8 Rajput Dhaval Shaileshbhai SI_Ing_D_en
     
9 Sirajudeen Mohammed Thoufik SI_Bc_D_en
10 Chinnadurai Suthandira Pandiyan SI_Bc_D_en
11 Battu Rithvik SI_Bc_D_en
12 John Paul Aloysius SI_Bc_D_en

 

 

Št. program:            Strojné inžinierstvo (Bc.)

Dátum konania:       30.5.2024

Miestnosť:               B428

 

Predseda komisie:        doc. Dr. Ing. Peter Horňak   FMMR TUKE

Členovia:                     prof. Ing. Peter Demeč, CSc. – SjF TUKE 

                                   prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD. – SjF TUKE 

                                   prof. Ing. Miroslav Pástor, PhD. – SjF TUKE 

                                   doc. Ing. Peter Sivák, PhD.   – SjF TUKE

                                   doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. – SjF TUKE 

       

Tajomník:                     Ing. Ján Kostka, PhD.

Zapisovateľ:                Ing. Barbara Schűrger

 

Zoznam študentov

1 Bača Juraj
2 Blanár Damian
3 Bobaľa Dominik
4 Ďurkovič Jozef
5 Goffa Martin
6 Haľko Matej
7 Hrušovský Pavol
8 Illéš Anton
9 Kriško Ján
10 Návesňák Matej
11 Sopira Andrej
12 Varady Martin
13 Ircha Maroš
14 Jesenský Marko
15 Kornúc Jozef

 

 

Št. program:            Strojné inžinierstvo (Bc.)

Dátum konania:       31.5.2024

Miestnosť:               B428

 

Predseda komisie:        doc. Dr. Ing. Peter Horňak FMMR TUKE

Členovia:                     prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. – SjF TUKE 

                                   prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD. – SjF TUKE 

                                   prof. Ing. Miroslav Pástor, PhD. – SjF TUKE 

                                   doc. Ing. Peter Sivák, PhD.   – SjF TUKE

                                   doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. – SjF TUKE 

       

Tajomník:                     Ing. Ján Kostka, PhD.

Zapisovateľ:                Ing. Barbara Schűrger

 

Zoznam študentov

1 Kučma Ľubomír
2 Maďoran Filip
3 Nedzbala Marek
4 Poplavskyi Viacheslav
5 Schreiber Erich
6 Szabó Patrik
7 Szaniszló Robert
8 Talian Jozef
9 Troščák Slavomír
10 Tsinchenko Volodymyr
11 Ungero Emanuel
12 Zasheiko Denys

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam