Oznamy pre študentov

Inžiniersky študijný program - Strojné inžinierstvo

 

Dátum konania:  29.5.2023
Miestnosť: B416
Predmety štátnej skúšky:     

• Aplikácia počítačových a experimentálnych metód mechaniky v strojárstve
• Pohony a prevody

 

Bakalársky študijný program - Strojné inžinierstvo

 

Dátum konania:  29.5.2023
Miestnosť: B428
Predmety štátnej skúšky:     

• Odolnosť prvkov mechanických sústav
• Výrobné stroje a zariadenia

• Dopravná a manipulačná technika

 

Dátum konania: 30.5.2023
Miestnosť: B428
Predmety štátnej skúšky:     

• Odolnosť prvkov mechanických sústav
• Dynamika mechanických sústava

 

Dátum konania:  30.5.2023
Miestnosť: B416
Predmety štátnej skúšky:     

• Odolnosť prvkov mechanických sústav
• Dynamika mechanických sústava
•  Mechatronika sústav  

 

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam